21. 9. 2019  19:17 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zostrojenie a návrh možností zlepšenia nízkonákladového 3D skenera
Autor: Ing. Peter Vozár
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zostrojenie a návrh možností zlepšenia nízkonákladového 3D skenera
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zostrojenie 3D optického meracieho zariadenia, ktoré sa odvíja od tzv. "shadow 3D skenera", ktorý pracuje na princípe triangulácie. Pomocou pri zostrojovaní budú poznatky získané pri tvorbe bakalárskej práce s názvom "Možnosti nízkonákladového 3D skenra", kde bol zostrojený DAVID Laser scanner, ktorý taktieţ pracuje na podobnom princípe. V úvode práce je detailnejšie rozpísaný princíp fungovania tohto 3D meracieho zariadenia, takisto koncept tohto zariadenia. Následne je popísané softvérové a hardvérové vybavenie tohto 3D skenera. Podrobne sú rozpísané hardvérové súčasti a takisto je rozpísaný softvér. Práca sa zaoberá aj popisom výberu predmetov na skenovanie a takisto aj popisom práce s týmto zariadením. Neskôr je podrobne opísaná práca s optickým 3D skenerom GOM ATOS TripleScan SO MV320. V záverečnej časti práce sú rozpísané hlavné nedostatky zostrojeného nízkonákladoveho 3D skenera ako aj návrhy moţností jeho zlepšenia. Následne sú porovnávané získané dáta z oboch 3D meracích zariadení.
Kľúčové slová:3D skener, tieňový 3D skener, optický 3D skener GOM ATOS II TripleScan SO MV320, CAD porovnávanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene