21. 9. 2019  19:44 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a výroba príslušenstva pre filmovanie digitálnou zrkadlovkou
Autor: Ing. Matej Čapkovič
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba príslušenstva pre filmovanie digitálnou zrkadlovkou
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na návrh a výrobu príslušenstva pre filmovanie digitálnou zrkadlovkou, ktoré bude vyrobené s využitím technológie Rapid Prototyping. Prvá kapitola začína charakteristikou pojmu Rapid Prototyping a vymenovaním metód používaných pri tejto technológii. Pri každej metóde je popísaný postup výroby prototypu. Práca pokračuje predstavením projektu RepRap, opisom vlastnej 3D tlačiarne a porovnaním nízko nákladových 3D tlačiarní s profesionálnymi. Kapitola končí vymenovaním dôvodov pre natáčanie videa digitálnou zrkadlovkou, problémov pri natáčaní a predstavením konkrétneho príslušenstva, ktoré sa bude vyrábať. Druhá kapitola sa zaoberá návrhom konkrétneho príslušenstva, je tu predstavený softvér a firmvér, ktorý je použitý pri návrhu a výrobe technológiou Rapid Prototyping. V tretej kapitole je popísaná výroba príslušenstva pomocou metódy modelovania roztaveným povlakovaním. Cieľom práce je opísať postup návrhu a výroby prototypu, ktorý bude vytlačený na nízkonákladovej 3D tlačiarni.
Kľúčové slová:Modelovania roztaveným povlakovaním, 3D tlač, Rapid Prototyping

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene