21. 9. 2019  19:30 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a výroba prototypu ručného náradia
Autor: Ing. Tomáš Ďureje
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Michaela Kritikos, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba prototypu ručného náradia
Abstrakt:Cieľom práce je návrh a výroba prototypu ručného náradia technológiou Rapid Prototyping metódou Fused Deposition Modeling. Obsahom práce je štúdium základných pojmov, definícií technológie Rapid Prototyping a jej jednotlivých metód výroby prototypov.Už existujúce náradie je potrebné pripraviť na skenovanie. Prilepia sa referenčné body a nanesenie sa kontrastný materiál na jeho povrch. Následne sa náradie naskenuje pre získanie 3D modelu na vytvorenie nového prototypu. Naskenovaný model je importovaný do CAD softvéru Delcam PowerShape, vďaka čomu je možné presnejšie zmerať rozmery náradia, potrebné pre návrh jednotlivých častí náradia. Neskôr sa práca venuje samotnému návrhu, výrobe a konečným úpravám zhotoveného prototypu ručného náradia. Na záver sa zhodnotí výrobok z ekonomického a technologického hľadiska.
Kľúčové slová:prototyp, 3D skener, Rapid Prototyping, Fused Deposition Modeling

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene