22. 9. 2019  20:14 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh modelu pamätnej plakety počítačovou podporou pre Univerzitný vedecký park Campus MTF STU - CAMBO
Autor: Ing. Marek Bohunický
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh modelu pamätnej plakety počítačovou podporou pre Univerzitný vedecký park Campus MTF STU - CAMBO
Abstrakt:BOHUNICKÝ, Marek: Návrh modelu pamätnej plakety počítačovou podporou pre Univerzitný vedecký park Campus MTF STU - CAMBO. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Školiteľ: Ing. Ladislav Morovič, PhD. - Trnava: MTF STU, 2014. 62 s. Bakalárska práca je zameraná na návrh modelu pamätnej plakety počítačovou podporou pre Univerzitný vedecký park Campus MTF STU - CAMBO. Práca je systematicky členená na štyri hlavné kapitoly. Prvá kapitola bakalárskej práce je zameraná na štúdium literatúry z oblastí reliéfov. Stručne sú charakterizované medaily, pamätné plakety a obehové mince. Ďalej sa kapitola zaoberá technologickými možnosťami návrhu a výroby reliéfov. Práca pokračuje prehľadom najznámejších CAD/CAM softvérov určených pre návrh a výrobu umeleckých predmetov. Kapitola končí vyvodením vlastného záveru z literatúry a informuje čitateľa o súčasnom stave výroby reliéfov na Slovensku a v zahraničí. V druhej kapitole je veľká pozornosť venovaná vytváraniu návrhu pamätnej plakety v programe Delcam ArtCAM Pro. Je v nej popísaný podrobný postup pri vytváraní averznej a reverznej strany pamätnej plakety. Tretia kapitola sa zaoberá výrobou pamätnej plakety pomocou technológie Rapid Prototyping. Výroba je realizovaná na nízkonákladovej 3D tlačiarni Prusa Mendel i2, ktorá pracuje na metóde modelovania roztaveným povlakovaním. Štvrtá kapitola hodnotí prácu so softvérom Delcam ArtCAM Pro a odôvodňuje výber použitej technológie na výrobu. V závere tejto kapitoly je popísané technické a ekonomické zhodnotenie výroby pamätnej plakety.
Kľúčové slová:Rapid Prototyping, gravírovanie, ArtCAM, CAD/CAM, razenie, plaketa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene