22. 9. 2019  20:19 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Počítačom podporované technológie v stomatológii
Autor: Ing. Veronika Šarmír Laliová
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Marek Zvončan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Počítačom podporované technológie v stomatológii
Abstrakt:V súčasnej dobe sme svedkami rozšírenia počítačom podporovaných (CA) technológií v stomatológii. Používajú sa špeciálne 3D počítačové zariadenia na digitalizáciu zubov pacienta resp. 3D skenery na digitalizáciu pozitívneho odtlačku zubov. Taktiež sa objavili špeciálne softvérové produkty na úpravu naskenovaných dát z dôvodu vytvorenia zubnej náhrady a nové CAM riešenia pre frézovanie zubných náhrad. Z vyššie uvedených faktov je zrejmé, že stomatológia je jedna z najperspektívnejších oblastí pre využitie a ďalšie rozšírenie CA technológií (3D digitalizácia/CAD/CAM). Obsahom práce je sumarizácia najdôležitejších počítačom podporovaných technológií v stomatologickej oblasti, ktorými sú digitalizačné zariadenia určené pre skenovanie, CAD softvéry, CAM softvéry aj koncepcia CAD/CAM programov. Práca sa zameriava predovšetkým na rozdelenie najznámejších digitalizačných zariadení používaných v stomatológii a ich charakteristikou. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá vysvetlením základných informácií o stomatológii a rozdelením digitalizačných prístrojov v zubárstve podľa skenovaného objektu, zobrazovacej metódy a zobrazeného modelu. V druhej kapitole sú charakterizované vybrané CAD programy pre vytvorenie a úpravu zubných náhrad, predovšetkým CAD softvér Delcam DentCAD, v ktorom mal autor práce možnosť pracovať. Posledná tretia časť opisuje CAM softvéry pre obrábanie zubných náhrad a porovnáva spracovanie zubnej náhrady v klasickom strojárskom CAM programe PowerMILL od spoločnosti Delcam so spracovaním zubných náhrad vo všeobecnom stomatologickom CAM programe. Posledná podkapitola vysvetľuje koncept spojenia CAD/CAM CEREC.
Kľúčové slová:CAD/CAM CEREC, stomatológia, digitalizačné zariadenia, viditeľné vlny, röntgenové žiarenie, 2D/3D zobrazovanie, CAD, CAM

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene