21. 9. 2019  19:45 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tvorba NURBS plôch na základe polygónového modelu
Autor: Ing. Dávid Csontos
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tvorba NURBS plôch na základe polygónového modelu
Abstrakt:Diplomová práca je rozdelená do troch hlavných kapitol zaoberajúcich sa NURBS problematikou. V prvej kapitole sú relatívne detailne opísané najznámejšie typy kriviek a plôch používané v počítačovej grafike a CAD systémoch, ich výhody a nevýhody, stručná história a hlavné využitie. Druhá kapitola je o 3D digitalizovaní vybraných objektov, ktorá je zložená zo stručnej teoretickej časti a postupu skenovania objektov pomocou optického 3D skenera použitím štruktúrovaného svetla. Tretia kapitola je o tvorbe NURBS plôch v dvoch softvéroch a ich vzájomnom porovnaní z rôznych hľadísk. Jedná sa o softvér Innovmetric PolyWorks V12 a Delcam PowerShape 2011 (R3). Cieľom diplomovej práce je porovnanie užívateľských prostredí jednotlivých softvérov a zistenie ich prepracovanosti z hľadiska využívania NURBS kriviek a plôch. Druhým cieľom je vytvoriť NURBS plochy a čo najpresnejšie s nimi opísať polygónové modely.
Kľúčové slová:polygónový model, 3D skenovanie, NURBS, Innovmetric PolyWorks V12, Delcam PowerShape 2011 (R3)

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene