21. 9. 2019  19:16 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv technologických parametrov na výslednú kvalitu komponentu dverného panelu automobilu
Autor: Ing. Daniel Virág
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv technologických parametrov na výslednú kvalitu komponentu dverného panelu automobilu
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá praktickým problémom vo firme Johnson Controls International s.r.o. - odštepný závod Námestovo. V teoretickej časti je čitateľ najprv oboznámený s technológiou vstrekovania plastov. V tejto časti je popísaný princíp fungovania vstrekovania plastov, sú popísané vplyvy technologických parametrov, ktoré vplývajú na kvalitu, tvarovú a rozmerovú presnosť výlisku. Taktiež sa píše o vstrekovacích formách, do ktorých sa plast lisuje, a taktiež sú popísané niektoré chyby, ktoré sa môžu pri procese vstrekovania vyskytnúť. Ďalšia časť teoretickej časti pojednáva o problematike 3D skenovania pomocou optického skenera so štruktúrovaným svetlom. V praktickej časti práca analyzuje súčasný stav výlisku a problém, ktorý sa následne rieši. Ďalej sú analyzované možné vplyvy, ktoré vyvolali problém a predložia sa samotné možné riešenia daného problému. Nakoniec sa v práci uvádzajú merania, ktoré boli robené počas skúmania riešení a posudzuje sa, ktoré z riešení problematiky je optimálny alebo najprijateľnejší.
Kľúčové slová:technológia vstrekovania, vstrekovanie plastov, dverný panel, lakťová opierka, 3D skenovanie, skener so štruktúrovaným svetlom

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene