22. 9. 2019  20:33 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tvorba busty počítačom podporovanými technológiami
Autor: Ing. Peter Fúsek
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Matúš Beňo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tvorba busty počítačom podporovanými technológiami
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo vyrobiť reprodukciu človeka (bustu) použitím počítačom podporovaných technológií. V prvej kapitole sú opísané metódy reprodukcií, ktoré sa používali v minulosti, a metódy získavania reprodukcie busty človeka , ktoré je možné využiť v súčasnosti a taktiež zariadenia, ktoré je na to možné použiť. V druhej kapitole je opísaná technológia 3D digitalizácie, ktorá na to bola použitá, taktiež je uvedený priebeh skenovania a problémy, ktoré pri tomto procese vznikli. V tretej kapitole je uvedený postup úpravy naskenovaných dát a funkcie ako zaplnenie otvorov, spájanie skenov, atď. ktoré na to boli použité. Taktiež sú tu uvedené softvéry, ktoré boli použité pri úprave a ich základné charakteristiky. Po digitalizácii a úprave dát sa vytvárali plochy, ktoré boli robené v softvéroch TEBIS a CATIA. Ďalej sú tu opísané funkcie, ktoré boli pri tvorbe použité a podrobnejšie opísaný modul BREP, ktorý je súčasťou softvéru TEBIS, ktorý bol najviac využívaný. Vo štvrtej časti je opísaná tvorba programov na výrobu busty, základné funkcie na tvorbu programov v softvéri TEBIS a okolnosti, ktoré vplývali na proces tvorby programov a bolo ich potrebné brať do úvahy pri tvorbe NC dráh.
Kľúčové slová:Reverse Engineering, CAD/CAM, Busta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene