22. 9. 2019  20:18 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Audiovizuálna podpora pre tvorbu CAD modelov z polygónovej siete
Autor: Ing. Martin Očenáš
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Audiovizuálna podpora pre tvorbu CAD modelov z polygónovej siete
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je audiovizuálna tvorba CAD modelov na základe príslušných importovaných polygónových sietí v softvéroch reverzného inţinierstva PowerSHAPE 2015 a Geomagic Design X 2014. Súčasťou tejto tvorby je predstavenie uplatňovaných stratégií reverzného modelovania. Prvá kapitola sa zaoberá štúdiom literatúry a analýzou súčasného stavu v oblasti reverzného inţinierstva. V druhej kapitole sa 3D skenovaním získa mrak bodov lodnej skrutky a následne jej polygónová sieť v súborovom formáte STL. Pre mnoho aplikácií je tento formát nepostačujúci a je potrebný CAD model (napr. v súborovom formáte IGES alebo STEP). Tretia kapitola zahŕňa predstavenie stratégií reverzného modelovania na štyroch importovaných polygónových sieťach. Štvrtá kapitola sa zaoberá tvorbou audiovizuálnej podpory v softvéri Camtasia Studio 8. Piata kapitola predstavuje porovnávaciu analýzu vytvorených CAD modelov s príslušnými polygónovými sieťami v softvéri GOM Inspect V8. Výstupom diplomovej práce je video tutoriál, na základe čoho študenti a záujemcovia o prácu v softvéri PowerSHAPE a Geomagic Design X ľahko a efektívne dostanú moţnosť k osvojeniu základných zručností potrebných k vytvoreniu CAD modelov z polygónovej sieti.
Kľúčové slová:polygónová sieť, CAD model, reverzné inžinierstvo, 3D digitalizácia, lodná skrutka, reverzné modelovanie, audiovizuálna podpora, PowerSHAPE, Geomagic Design X, Camtasia Studio 8, GOM Inspect V8, porovnávacia analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene