22. 9. 2019  20:24 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh modelu a výroby univerzitného prsteňa pomocou CAD/CAM softvéru
Autor: Ing. Lucia Konečná
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh modelu a výroby univerzitného prsteňa pomocou CAD/CAM softvéru
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na tému "Návrh modelu a výroby univerzitného prsteňa pomocou CAD/CAM softvéru" a pozostáva z piatich samostatných kapitol. V prvej časti práce sú opísané spôsoby výroby prsteňov, ktoré sme rozdelili na dve skupiny, a to na priame a nepriame . Do oboch skupín patrí ručná výroba, metódy Rapid Prototyping a technológia obrábania. Výsledkom priamych metód výroby je hotový prsteň, pri nepriamych je výsledkom voskový model, z ktorého sa hotový prsteň vyrobí technológiou zlievarenstva. Druhou kapitolou začína praktická časť práce, v ktorej je riešený návrh tvaru univerzitného prsteňa a tiež jeho motívov. Vybrané boli tri motívy, pričom prvé dva motívy sú univerzálne pre celú STU MTF a jeden je typický len pre odbor počítačová podpora návrhu a výroby. Výsledkom tejto kapitoly sú hotové návrhy troch univerzitných prsteňov. V tretej kapitole je popísaný podrobný postup modelovania tvaru prsteňa a tiež reliéfov vybraných motívov v softvéry Delcam ArtCAM. Záver kapitoly obsahuje hotové modely univerzitných prsteňov. Ďalšou časťou práce je návrh výroby tela univerzitného prsteňa pomocou frézovania, uskutočnený v softvéri Delcam PowerMILL 2014 a návrh výroby reliéfov, ktoré budú obrobené pomocou laserového zväzku. Záverečná kapitola je venovaná technickému zhodnoteniu návrhu modelu a návrhu výroby a ekonomickému zhodnoteniu výroby univerzitného prsteňa.
Kľúčové slová:výroba prsteňov , univerzitný prsteň , voskový model , frézovanie , odlievanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene