21. 9. 2019  19:28 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Modernizácia posuvného meradla s použitím lineárneho vedenia
Autor: Ing. Radka Šurinová
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modernizácia posuvného meradla s použitím lineárneho vedenia
Abstrakt:Hlavnou ideou diplomovej práce je vniesť vylepšenia do oblasti merania dĺžkových rozmerov digitálnymi posuvnými meradlami. Za týmto účelom bude nahradené klasické klzné vedenie posuvných meradiel vedením lineárnym. Cieľom je preniesť výhody lineárnych vedení na posuvné meradlá a vylepšiť tak ich presnosť a predĺžiť životnosť. Začiatok práce je venovaný teoretickému prehľadu, ktorý sa v prvom rade týka posuvných meradiel a aspektov spôsobujúcich chyby pri meraní a v druhom rade lineárnych vedení a ich využitia v praxi. Praktická časť sa začína vytvorením takého návrhu lineárneho digitálneho posuvného meradla, ktorý má odstrániť nepresnosti pri meraní dĺžok. Po vyrobení a montáži jednotlivých súčastí nasledovala tá časť práce, v ktorej bolo zostrojené lineárne digitálne posuvné meradlo podrobené meraniam, aby boli zistené jeho prínosy i nedostatky.
Kľúčové slová:klzné vedenie, lineárne vedenie, digitálne posuvné meradlo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene