21. 9. 2019  19:17 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie technológie počítačovej tomografie a Rapid Prototyping na návrh protézy v biomedicíne
Autor: Ing. Filip Struhár
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Monka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie technológie počítačovej tomografie a Rapid Prototyping na návrh protézy v biomedicíne
Abstrakt:V teoretickej časti sa diplomová práca zaoberá röntgenovou rádiografiou. Táto metóda je základnou zobrazovacou metódou pre zviditeľnenie vnútornej štruktúry nepriehľadných objektov pomocou röntgenového žiarenia. Práca sa zameriava na 3D skenovanie ľudského tela za pomoci počítačovej tomografie (CT) skenovacieho zariadenia, jeho využite pri návrhoch prototypov protéz s využitím 3D modelovacieho softvéru a technológie Rapid Prototyping (RP). Prvá kapitola je zameraná na históriu röntgenového žiarenia a jej využitie v CT. Taktiež bude opísaný vývoj CT zariadení a výstupné dáta z procesu skenovania. V praktickej časti diplomovej práce je riešená digitalizácia zvolenej časti ľudského tela. Úlohou je prevod 2D skenov získaných pri digitalizácii na 3D model využiteľný pre ďalšiu úpravu. Druhá kapitola sa zaoberá samotným 3D skenovaním poškodenej časti ľudskej lebky a následným získaním 2D prierezov lebky. V tejto časti je zahrnutý aj prevod naskenovaných 2D dát pomocou zvoleného programu na prevod plošných skenov na 3D STL model. V tretej kapitole je spracovaná problematika úpravy získaného 3D modelu z dôvodu, aby bol daný model vhodný na 3D tlač ako predloha pre danú protézu. Ďalej sa zameriava na vytvorenie prototypov protéz, ktoré by mohli byt použiteľné. V poslednej štvrtej kapitole je samotná výroba prototypov za pomoci RP technológií. Kapitola sa zameriava na vybranú technológiu RP, ktorá bola zvolená pre vytvorenie modelu. Taktiež je aj opísaná samotná tlačiareň, na ktorej bola realizovaná tlač objektu.
Kľúčové slová:počítačová tomografia, Rapid Prototyping, 3D skenovanie, protéza, modelovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene