22. 9. 2019  20:32 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Úprava mobilného fixačného zariadenia
Autor: Ing. Peter Hesko
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Úprava mobilného fixačného zariadenia
Abstrakt:Diplomová práca je venovaná problematike spracovania kvapalných rádioaktívnych (ďalej už len RA) odpadov. Prvá kapitola sa zaoberá vznikom RA odpadov, prehľadom technológií a existujúcich zariadení, ktoré sú inštalované v atómových elektrárňach. V druhá kapitola popisuje fixačné zariadenia, spôsob práce s ním, a rôzne fixačné zariadenia s podobným princípom. Tretia kapitola pojednáva o navrhnutých zmenách fixačného zariadenia, popisuje jednotlivé časti z hľadiska ich technických a parametrických údajov. Posledná kapitola zhodnocuje proces úprav a dosiahnutý výsledok. Ponúka prípadné ďalšie vylepšenia pre použitie zariadenia na ďalšom projekte.
Kľúčové slová:rádioaktívny odpad, technológie, fixačné zariadenie, fixácia, spracovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene