19. 1. 2020  16:26 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikační číslo: 38282
Univerzitní e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimíra Antalová
Posúdenie laboratória na testovanie horľavosti materiálov z ergonomického hľadiska
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ján Bajan
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Bednárik
Bezpečnost pri práci pri vykonávaní revízií elektrických zariadení
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Bednárik
Elektrické inštalácie stavieb z hľadiska elektrotechnickej a požiarnej bezpečnosti
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Belčík
Analýza rizík metódami What-if? a Checklist
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Belčík
Analýza rizík metódou Event Tree Analysis
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Bobušová
Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu bioplynu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslava Bodnárová
Informačné zdroje a techniky pri analýze rizík
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Boris Bognár
Iniciačné zdroje pri požiaroch a výbuchoch
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Boledovičová
Monitorovanie hluku na vybranom pracovisku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Boroš
Analýza bezpečnostných opatrení pri distribúcii zemného plynu
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marek Cabadaj
Bezpečnosť pri preprave horľavých kvapalín
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Čížeková
Inherentná bezpečnosť pri historických nehodách
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Danko
Posúdenie čistiacej schopnosti čistiarne odpadových vôd na základe vybraných analýz
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vladimír Doktor
Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Vladimír Doktor
Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jaroslav Dovala
Liberalizácia dopravnej cesty na železnici a riziká prepravy tovarov
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Dávid Dubovský
Analýza rizika požiaru a výbuchu pri plnení vodíkovej nádrže
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Matej Ďurčanský
Analýza pracovných rizík v autoservise
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dajana Ďurechová
Bezpečnosť pri práci na dostavbe Elektrárne Mochovce 3. a 4. blok
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Patrik Ďurfina
Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od vlhkosti
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Ďuricová
Analýza rizika pracovných činností vo vybranej prevádzke
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľubomír Ďuriš
Vnútorná analýza bezpečnosti práce v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Simona Dzíbelová
Meranie vlastností nebezpečných látok zásaditého charakteru
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Fančovič
Iniciácia nitrocelulózy pomocou kapacitnej iskry
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marcel Fázik
Zdroje vznietenia v bežnom živote
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Fedorco
Bezpečnosť práce s výbušninami
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. László Fehér
Meranie požiarno-technických charakteristík uhlia v závislosti na veľkosti častíc
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alena Fridrichová
Návrh úprav na zníženie dávkového príkonu personálu vyvolaného spaľovaním ionexov na BSC RAO
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Renáta Gajdošová
Analýza rizík pri opravách vysokozdvižných vozíkov
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Róbert Greguš
Monitorovanie vlhkosti prostredia vo vybraných objektoch elektrárne a jej dopady na vybrané stavebné a technologické zariadenia
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Štefan Habala
Analýza pracovných rizík v drevospracujúcom podniku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Štefan Habala
Analýza pracovných rizík v autoservise
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Habánek
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v čistiarni odpadových vôd
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Hajdúch
Bezpečnosť prepravy, nakládky a vykládky cementárskych výrobkov
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Hajdúch
Vystavenie horúcim materiálom a povrchom a prvky prevencie proti smrteľným úrazom
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tünde Halászová
Bezpečnostné požiadavky pri kolaudácii stavby
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tünde Halászová
Plán bezpečnosti stavby v praxi
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Mária Hanuliaková
Príprava výroby karboxylátov striebra z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Emil Hanuska
Bezpečnosť a analýza rizík vybraného strojného zariadenia v podniku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miriama Hanusková
Elektrická energia ako zdroj rizika
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adriána Hečková
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe plastových nádob
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adriána Hečková
Bezpečnostné požiadavky pri spracovaní rozpúšťadiel
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Hegedűsová
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ako súčasť riadenia stavebných prác
prosinec 2007Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Maroš Holec
Bezpečnosť na zariadeniach vysokého napätia a práca na B- príkaz
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Maroš Holec
Vplyv prípravy a zaškolenia personálu na bezpečnosť v stredisku výcviku v Elektrárni Bohunice
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jozef Homola
Analýza hlučnosti vo vybranej prevádzke a návrh jej redukcie
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Matej Hornáček
Ľudský faktor v príčinách nehôd
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Milan Horný
Radiačná ochrana v procese nakladania so ZRAM a IRAO
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Anna Hrdá
Doprava a jej bezpečnosť
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Maroš Húska
Meranie výbuchových parametrov vybraných rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častíc
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lucia Chalupková
Faktory ovplyvňujúce bezpečnosť leteckej dopravy a návrhy na ich predikciu
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľubica Chovancová
Audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Chovancová
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe špeciálnych káblov pre ťažbu ropy
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Chovancová
Štúdium výbuchových charakteristík vybraných druhov potravinárskych prachov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Chovanec
Posúdenie rizík v predajni farieb
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Illéš
Meranie dolnej medze výbušnosti rozvírených prachov v závislosti od doby iniciácie
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Ivaničková
Posúdenie bezpečnostných požiadaviek pri prevádzke reštauračného zariadenia
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Jančeková
Sledovanie bezpečnosti pri trhacích prácach v kameňolome
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Soňa Kadlečíková
Posúdenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia vo vybranej firme
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tibor Kalčík
Šírenie nebezpečných látok v ovzduší a možnosti výpočtu rozptylu
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Karabínová
Riadenie rizík vo vybranej prevádzke Plastika Nitra, a.s.
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľubomíra Kereková
Analýza úrazov na pracovných strojoch v Nitrianskom regióne
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Karol Kocian
Návrh zlepšenia bezpečnosti práce v kameňolome Buková
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ľuboš Kohúcik
Meranie výbuchových parametrov vybraných potravinárskych rozvírených prachov
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslav Koleno
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri žiarovom zinkovaní oceľových drôtov
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Koleno
Požiarno - technické charakteristiky mazacích práškov
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Krakovský
Meranie výbuchových parametrov vybraných rozvírených prachov
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ján Krásničan
Akceptovateľné odporúčania a nápravné opatrenia v analýze rizík
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Kriaková
Výpočet parametrov výbuchov
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Križan
Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti pri prevádzke podzemného zásobníka zemného plynu
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jozef Kúdela
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v stavebnom podniku
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Kúdela
Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti v COOP Jednote Trnava
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Erika Kuracinová
Sledovanie úrovne bezpečnosti a analýza rizík pri skladovaní
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Roman Kusý
Analýza rizík vzniku nehody - zrážka vlaku v železničnej stanici Žilina
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Roman Kusý
Vypracovanie systému riadenia bezpečnosti
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tatiana Kuševová
Inherentná bezpečnosť a jej vplyv na zvyšovanie úrovne bezpečnosti
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Labaiová
Oprava a údržba nákladných motorových vozidiel z environmentálneho a bezpečnostného hľadiska
prosinec 2007Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miloš Lajmon
Vyšetrovanie nehôd v praxi
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Judita Laky
Analýza rizík chladiaceho zariadenia vybranou metódou vo firme Rajo a.s.
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Lednár
Posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na výbuchovej komore
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Klaudia Lehotová
Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu bioetanolu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Liptáková
Identifikácia nebezpečenstva a rizík v prevádzke povrchovej úpravy kovov
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Líška
Analýza hluku ako rizikového faktoru v prevádzke
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alexandra Ludrovanová
Monitorovanie radiačnej situácie vo vybranom regióne
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Luščíková
Elektrolytická produkcia chlóru s využitím fotovoltických panelov
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Radoslav Lyžičiar
Zatriedenie pracovných činností do kategórií
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radoslav Lyžičiar
Zdroje zapálenia a samovznietenia v priemysle a bežnom živote
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Samuel Maljarčík
Riadenie rizík na vybranom pracovisku ŽOS Trnava, a.s.
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Melicherová
Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre elektrochemické procesy
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Melicherová
Elektrolytická príprava a využitie vodíka
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Menčík, PhD.
Posúdenie prašnosti v banskej činnosti
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Matej Menčík, PhD.
Stanovenie výbuchových charakteristík rozvírených prachov
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Matej Menčík, PhD.
Stanovenie výbuchových charakteristík rozvírených prachov
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Matej Menčík, PhD.
Stanovenie výbuchových charakteristík rozvírených prachov
červen 2018Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Roman Michalec
Meranie požiarno-technických charakteristík vybraného druhu prachu v závislosti na veľkosti častíc
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Viktória Michelčíková
Analýza rizík na technologickej linke v kameňolome Malužiná
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Roman Mikulčík
Bezpečnosť práce pri údržbársko-opravárenských činnostiach v profesii mechanik systému kontroly a riadenia
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Roman Mikulčík
Prevádzková bezpečnosť blokového transformátora 1AT01 v Atómovej elektrárni Bohunice
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Anita Mitašová
Riadenie rizík pri práci v podniku Slovenské lodenice Komárno
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Nešťák
Bezpečnosť práce pri realizácii kanalizácie
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Oravec
Bezpečnostné aspekty prepravy tovaru vo firme Granex Slovakia s.r.o.
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Róbert Oros
Zabezpečenie bezpečnosti železničnej a cestnej dopravy pri výlukových prácach na priecestiach
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Orság
Zistenie výskytu ťažkých kovov v pôde pomocou bioindikátorov
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Denisa Pangrácová
Meranie minimálnej inciačnej energie plynov a prachov
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Parák
Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častíc
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrej Patka
Rozvírený prach a jeho vlastnosti
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Patka
Stanovenie výbuchových parametrov kovových prachov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ondrej Pisarčík
Postupy vyšetrovania nehôd
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Aneta Polakovičová
Bezpečnostné aspekty používania pyrotechniky
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Polák
Analýza príčin a následkov technických nehôd
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Tomáš Polák
Analýza príčin a následkov technických nehôd
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Polák
Informačné a bezpečnostné značenie výrobkov pre domácnosť
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Požgay
Analýza pracovných rizík pri elektroinštalačných prácach na stavenisku
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Bibiána Remenárová
Hodnotenie výbuchových a požiarnotechnických charakteristík vzorky drevotrieskového prachu
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivana Ružbacká
Bezpečnosť práce pri trhacích prácach v lome
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Sabo
Analýza rizík chladiaceho zariadenia vybranou metódou
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Sabo
Porovnanie metódy posudzovania rizík používanej vo vybranej prevádzke so systematickými metódami
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
119.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Rastislav Salvet
Analýza rizík non-scenario-based metódami
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
120.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Rastislav Salvet
Metódy identifikácie nebezpečenstiev
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
121.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Žaneta Schmidtová
Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených potravinárskych prachov pre zvláštnu výživu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
122.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Patrik Schreiber
Metódy hodnotenia rizík ľudského faktoru
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
123.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ľuboš Siklenka
Možnosti hodnotenia rizikových udalostí pri analýze rizík
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
124.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dana Slobodová
Analýza rizík v administratíve
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
125.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jarmila Slováková
Nebezpečenstvá pri skladovaní
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
126.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Smolka
Chemické riziká a ich opis
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
127.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Sochnová
Kvalita a bezpečnosť ochranných pomôcok v praxi
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
128.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Staroň
Štúdium výbuchových charakteristík vybraného poľnohospodárskeho produktu
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
129.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Samuel Steinhübel
Aplikácia metódy MORT v podmienkach tabuľkového editora LibreOffice Calc
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
130.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Samuel Steinhübel
Ochrana zdravia pred úrazom elektrickým prúdom
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
131.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Stolárová
Bezpečnosť práce na vlakovej vlečke
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
132.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Stolárová
Identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v spoločnosti VEOLIA, a.s.
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
133.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marianna Szabová
Meranie a zhodnotenie intenzity osvetlenia na pracovisku
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
134.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Igor Šajtlava
Deduktívne metódy analýzy rizík
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
135.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Denis Šandor
Design of Algorithm for the calculation of cut sets by Fault tree analysis via Microsoft Excel
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
136.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Denis Šandor
Nebezpečenstvá pri skladovaní horľavých plynov
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
137.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Andrea Šebová
Modelové bezpečnostné rozbory prepravy rádioaktívneho odpadu v rámci Európskej únie
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
138.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Šellingová
Princípy inherentnej bezpečnosti a príčin historických nehôd v podmienkach bežného života
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
139.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radovan Široký
Posúdenie rizík vybraného zariadenia
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
140.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Stanislav Širůček
Aplikácia BOZP v štruktúrach rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
141.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marián Škvarka
Posúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu pri výrobe nízkohustotného polyetylénu
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
142.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Marián Škvarka
Štúdium výbuchových charakteristík zvírených prachov pri rôznych podmienkach
květen 2024Zobrazení závěrečné práce
143.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Šušoliaková
Analýza rizík pri medzinárodnej preprave horľavých kvapalín
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
144.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viera Tajnayová
Analýza nehôd a systémov metódou Human Reliability Analysis Event Tree Technique
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
145.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Viera Tajnayová
Ľudský faktor v príčinách nehôd vo vybranej prevádzke
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
146.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Tkáčová
Metóda FMEA a jej úloha v analýze a riadení rizík
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
147.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Tomášek
Vypracovanie KBÚ v súlade s novými právnymi predpismi
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
148.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Tomovičová
Vplyv spoľahlivosti ľudského činiteľa na zvyšovanie úrovne prevádzkovej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
149.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Blažena Tureková
Posúdenie bezpečnosti pri prácach vo výške a nad voľnou hĺbkou
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
150.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Uváčik
Analýza rizík pri preprave rádioaktívneho odpadu
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
151.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Vadík
Meranie vlastností nebezpečných látok kyslého charakteru
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
152.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Katarína Vagová
Ergonómia práce formovačov káblových zväzkov v automobilovom priemysle
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
153.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Vanek
Posúdenie logických stromových štruktúr pri analýze rizík
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
154.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Veršanová
Posúdenie nového zariadenia pred uvedením do prevádzky
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
155.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vladimír Vidlička
Bezpečnosť práce na olovených akumulátorových batériách a elektrických zariadeniach pod napätím
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
156.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľuboš Víglaš
Navrhovanie opatrení metódou HAZAN
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
157.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Roman Vráblik
Elektrický roznet výbušnín a jeho bezpečnosť
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
158.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Roman Vráblik
Trhacie práce a ich bezpečnosť
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
159.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Oľga Vretenárová
Analýza rizík metódou Cause-Consequence Analysis
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
160.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Oľga Vretenárová
Riziká chemických látok a ich eliminácia
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
161.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Igor Wachter, PhD.
Fyzikálne riziká a ich opis
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
162.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adriana Zbínová
Posúdenie ekonomickej náročnosti analýzy rizík
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
163.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jaroslav Zigo
Analýza zdrojov a príčin pracovných úrazov a ich prevencia
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
164.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Zigo
Ochrana zdravia nefajčiarov na pracovisku
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
165.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Milan Zigo
Štúdium vplyvu umiestnenia zapaľovača v komore na výbuchové charakteristiky vzoriek
květen 2017Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována