12. 7. 2020  11:09 Nina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikační číslo: 38282
Univerzitní e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

     
     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
StavTypZávěrečná práce
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Vladimíra Antalová
Posúdenie laboratória na testovanie horľavosti materiálov z ergonomického hľadiska
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Ján Bajan
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Martin Bednárik
Bezpečnost pri práci pri vykonávaní revízií elektrických zariadení
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Bednárik
Elektrické inštalácie stavieb z hľadiska elektrotechnickej a požiarnej bezpečnosti
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Belčík
Analýza rizík metódami What-if? a Checklist
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Belčík
Analýza rizík metódou Event Tree Analysis
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Monika Bobušová
Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu bioplynu
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Miroslava Bodnárová
Informačné zdroje a techniky pri analýze rizík
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Boris Bognár
Iniciačné zdroje pri požiaroch a výbuchoch
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Zuzana Boledovičová
Monitorovanie hluku na vybranom pracovisku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Boroš
Analýza bezpečnostných opatrení pri distribúcii zemného plynu
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Marek Cabadaj
Bezpečnosť pri preprave horľavých kvapalín
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Monika Čížeková
Inherentná bezpečnosť pri historických nehodách
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Miroslav Danko
Posúdenie čistiacej schopnosti čistiarne odpadových vôd na základe vybraných analýz
prosinec 2008
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Vladimír Doktor
Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ing. Vladimír Doktor
Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jaroslav Dovala
Liberalizácia dopravnej cesty na železnici a riziká prepravy tovarov
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ing. Dávid Dubovský
Analýza rizika požiaru a výbuchu pri plnení vodíkovej nádrže
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dalibor Duchoň
Štúdium výbuchových charakteristík vybraného makromolekulového prachu
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Matej Ďurčanský
Analýza pracovných rizík v autoservise
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dajana Ďurechová
Bezpečnosť pri práci na dostavbe Elektrárne Mochovce 3. a 4. blok
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Patrik Ďurfina
Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od vlhkosti
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Katarína Ďuricová
Analýza rizika pracovných činností vo vybranej prevádzke
prosinec 2008
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ľubomír Ďuriš
Vnútorná analýza bezpečnosti práce v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Simona Dzíbelová
Meranie vlastností nebezpečných látok zásaditého charakteru
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Fančovič
Iniciácia nitrocelulózy pomocou kapacitnej iskry
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marcel Fázik
Zdroje vznietenia v bežnom živote
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ján Fedorco
Bezpečnosť práce s výbušninami
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. László Fehér
Meranie požiarno-technických charakteristík uhlia v závislosti na veľkosti častíc
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je odevzdánaBP
Autor: Adam Foltín
Štúdium vplyvu časového oneskorenia na výbuchové parametre rozvíreného prachu
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Alena Fridrichová
Návrh úprav na zníženie dávkového príkonu personálu vyvolaného spaľovaním ionexov na BSC RAO
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Renáta Gajdošová
Analýza rizík pri opravách vysokozdvižných vozíkov
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Róbert Greguš
Monitorovanie vlhkosti prostredia vo vybraných objektoch elektrárne a jej dopady na vybrané stavebné a technologické zariadenia
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Štefan Habala
Analýza pracovných rizík v drevospracujúcom podniku
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Štefan Habala
Analýza pracovných rizík v autoservise
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Habánek
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v čistiarni odpadových vôd
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Juraj Hajdúch
Bezpečnosť prepravy, nakládky a vykládky cementárskych výrobkov
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Hajdúch
Vystavenie horúcim materiálom a povrchom a prvky prevencie proti smrteľným úrazom
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tünde Halászová
Bezpečnostné požiadavky pri kolaudácii stavby
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tünde Halászová
Plán bezpečnosti stavby v praxi
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Mária Hanuliaková
Príprava výroby karboxylátov striebra z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce je nekompletníDP
Autor: Bc. Emil Hanuska
Bezpečnosť a analýza rizík vybraného strojného zariadenia v podniku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Miriama Hanusková
Elektrická energia ako zdroj rizika
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Adriána Hečková
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe plastových nádob
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Adriána Hečková
Bezpečnostné požiadavky pri spracovaní rozpúšťadiel
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Hegedűsová
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ako súčasť riadenia stavebných prác
prosinec 2007
Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Maroš Holec
Bezpečnosť na zariadeniach vysokého napätia a práca na B- príkaz
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Maroš Holec
Vplyv prípravy a zaškolenia personálu na bezpečnosť v stredisku výcviku v Elektrárni Bohunice
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Jozef Homola
Analýza hlučnosti vo vybranej prevádzke a návrh jej redukcie
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Matej Hornáček
Ľudský faktor v príčinách nehôd
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
51.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Milan Horný
Radiačná ochrana v procese nakladania so ZRAM a IRAO
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Anna Hrdá
Doprava a jej bezpečnosť
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Maroš Húska
Meranie výbuchových parametrov vybraných rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častíc
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Lucia Chalupková
Faktory ovplyvňujúce bezpečnosť leteckej dopravy a návrhy na ich predikciu
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Ľubica Chovancová
Audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Veronika Chovancová
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe špeciálnych káblov pre ťažbu ropy
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Chovancová
Štúdium výbuchových charakteristík vybraných druhov potravinárskych prachov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Peter Chovanec
Posúdenie rizík v predajni farieb
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Illéš
Meranie dolnej medze výbušnosti rozvírených prachov v závislosti od doby iniciácie
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Hana Ivaničková
Posúdenie bezpečnostných požiadaviek pri prevádzke reštauračného zariadenia
prosinec 2008
Zobrazení závěrečné práce
61.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michaela Jančeková
Sledovanie bezpečnosti pri trhacích prácach v kameňolome
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Soňa Kadlečíková
Posúdenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia vo vybranej firme
prosinec 2008
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Tibor Kalčík
Šírenie nebezpečných látok v ovzduší a možnosti výpočtu rozptylu
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
64.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Hana Karabínová
Riadenie rizík vo vybranej prevádzke Plastika Nitra, a.s.
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ľubomíra Kereková
Analýza úrazov na pracovných strojoch v Nitrianskom regióne
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Karol Kocian
Návrh zlepšenia bezpečnosti práce v kameňolome Buková
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
67.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ľuboš Kohúcik
Meranie výbuchových parametrov vybraných potravinárskych rozvírených prachov
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
68.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Ľuboš Kohúcik
Štúdium výbuchových charakteristík vybraných potravinárskych prachov
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
69.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Miroslav Koleno
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri žiarovom zinkovaní oceľových drôtov
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Miroslav Koleno
Požiarno - technické charakteristiky mazacích práškov
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
71.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Filip Krakovský
Meranie výbuchových parametrov vybraných rozvírených prachov
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ján Krásničan
Akceptovateľné odporúčania a nápravné opatrenia v analýze rizík
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
73.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Kriaková
Výpočet parametrov výbuchov
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
74.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Križan
Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti pri prevádzke podzemného zásobníka zemného plynu
květen 2008
Zobrazení závěrečné práce
75.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jozef Kúdela
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v stavebnom podniku
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
76.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Kúdela
Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti v COOP Jednote Trnava
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
77.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Roman Kusý
Analýza rizík vzniku nehody - zrážka vlaku v železničnej stanici Žilina
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
78.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Roman Kusý
Vypracovanie systému riadenia bezpečnosti
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
79.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tatiana Kuševová
Inherentná bezpečnosť a jej vplyv na zvyšovanie úrovne bezpečnosti
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
80.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Kristína Labaiová
Oprava a údržba nákladných motorových vozidiel z environmentálneho a bezpečnostného hľadiska
prosinec 2007Zobrazení závěrečné práce
81.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Miloš Lajmon
Vyšetrovanie nehôd v praxi
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
82.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Judita Laky
Analýza rizík chladiaceho zariadenia vybranou metódou vo firme Rajo a.s.
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
83.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Tomáš Lednár
Posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na výbuchovej komore
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
84.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Klaudia Lehotová
Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu bioetanolu
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
85.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Jana Liptáková
Identifikácia nebezpečenstva a rizík v prevádzke povrchovej úpravy kovov
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
86.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Filip Líška
Analýza hluku ako rizikového faktoru v prevádzke
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
87.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Alexandra Ludrovanová
Monitorovanie radiačnej situácie vo vybranom regióne
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
88.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jana Luščíková
Elektrolytická produkcia chlóru s využitím fotovoltických panelov
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
89.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Radoslav Lyžičiar
Zatriedenie pracovných činností do kategórií
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Radoslav Lyžičiar
Zdroje zapálenia a samovznietenia v priemysle a bežnom živote
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
91.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Samuel Maljarčík
Riadenie rizík na vybranom pracovisku ŽOS Trnava, a.s.
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
92.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jana Melicherová
Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre elektrochemické procesy
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
93.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Jana Melicherová
Elektrolytická príprava a využitie vodíka
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Matej Menčík, PhD.
Posúdenie prašnosti v banskej činnosti
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
95.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Matej Menčík, PhD.
Stanovenie výbuchových charakteristík rozvírených prachov
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
96.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Matej Menčík, PhD.
Stanovenie výbuchových charakteristík rozvírených prachov
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
97.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Matej Menčík, PhD.
Stanovenie výbuchových charakteristík rozvírených prachov
červen 2018Zobrazení závěrečné práce
98.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Roman Michalec
Meranie požiarno-technických charakteristík vybraného druhu prachu v závislosti na veľkosti častíc
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
99.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Viktória Michelčíková
Analýza rizík na technologickej linke v kameňolome Malužiná
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
100.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Roman Mikulčík
Bezpečnosť práce pri údržbársko-opravárenských činnostiach v profesii mechanik systému kontroly a riadenia
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
101.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Roman Mikulčík
Prevádzková bezpečnosť blokového transformátora 1AT01 v Atómovej elektrárni Bohunice
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Anita Mitašová
Riadenie rizík pri práci v podniku Slovenské lodenice Komárno
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
103.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lukáš Nešťák
Bezpečnosť práce pri realizácii kanalizácie
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
104.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Oravec
Bezpečnostné aspekty prepravy tovaru vo firme Granex Slovakia s.r.o.
prosinec 2008
Zobrazení závěrečné práce
105.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Róbert Oros
Zabezpečenie bezpečnosti železničnej a cestnej dopravy pri výlukových prácach na priecestiach
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
106.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Marek Orság
Zistenie výskytu ťažkých kovov v pôde pomocou bioindikátorov
prosinec 2008
Zobrazení závěrečné práce
107.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Denisa Pangrácová
Meranie minimálnej inciačnej energie plynov a prachov
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Parák
Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častíc
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
109.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Andrej Patka
Rozvírený prach a jeho vlastnosti
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Andrej Patka
Stanovenie výbuchových parametrov kovových prachov
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
111.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ondrej Pisarčík
Postupy vyšetrovania nehôd
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Aneta Polakovičová
Bezpečnostné aspekty používania pyrotechniky
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
113.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Polák
Analýza príčin a následkov technických nehôd
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
114.
Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Tomáš Polák
Analýza príčin a následkov technických nehôd
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
115.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tomáš Polák
Informačné a bezpečnostné značenie výrobkov pre domácnosť
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Martin Požgay
Analýza pracovných rizík pri elektroinštalačných prácach na stavenisku
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Bibiána Remenárová
Hodnotenie výbuchových a požiarnotechnických charakteristík vzorky drevotrieskového prachu
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
118.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ivana Ružbacká
Bezpečnosť práce pri trhacích prácach v lome
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
119.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Sabo
Analýza rizík chladiaceho zariadenia vybranou metódou
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
120.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Sabo
Porovnanie metódy posudzovania rizík používanej vo vybranej prevádzke so systematickými metódami
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
121.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Rastislav Salvet
Analýza rizík non-scenario-based metódami
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
122.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Rastislav Salvet
Metódy identifikácie nebezpečenstiev
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
123.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Žaneta Schmidtová
Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených potravinárskych prachov pre zvláštnu výživu
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
124.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Patrik Schreiber
Metódy hodnotenia rizík ľudského faktoru
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
125.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ľuboš Siklenka
Možnosti hodnotenia rizikových udalostí pri analýze rizík
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
126.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Dana Slobodová
Analýza rizík v administratíve
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
127.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jarmila Slováková
Nebezpečenstvá pri skladovaní
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
128.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Jakub Smolka
Chemické riziká a ich opis
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
129.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Andrea Sochnová
Kvalita a bezpečnosť ochranných pomôcok v praxi
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
130.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lukáš Staroň
Štúdium výbuchových charakteristík vybraného poľnohospodárskeho produktu
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
131.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Samuel Steinhübel
Aplikácia metódy MORT v podmienkach tabuľkového editora LibreOffice Calc
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
132.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Samuel Steinhübel
Ochrana zdravia pred úrazom elektrickým prúdom
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
133.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martina Stolárová
Bezpečnosť práce na vlakovej vlečke
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
134.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Martina Stolárová
Identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v spoločnosti VEOLIA, a.s.
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
135.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Marianna Szabová
Meranie a zhodnotenie intenzity osvetlenia na pracovisku
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
136.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Igor Šajtlava
Deduktívne metódy analýzy rizík
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
137.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Denis Šandor
Design of Algorithm for the calculation of cut sets by Fault tree analysis via Microsoft Excel
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
138.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Denis Šandor
Nebezpečenstvá pri skladovaní horľavých plynov
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
139.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Andrea Šebová
Modelové bezpečnostné rozbory prepravy rádioaktívneho odpadu v rámci Európskej únie
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
140.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Katarína Šellingová
Princípy inherentnej bezpečnosti a príčin historických nehôd v podmienkach bežného života
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
141.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Radovan Široký
Posúdenie rizík vybraného zariadenia
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
142.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Stanislav Širůček
Aplikácia BOZP v štruktúrach rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
143.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marián Škvarka
Posúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu pri výrobe nízkohustotného polyetylénu
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
144.
Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Marián Škvarka
Štúdium výbuchových charakteristík zvírených prachov pri rôznych podmienkach
květen 2024
Zobrazení závěrečné práce
145.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Martina Šušoliaková
Analýza rizík pri medzinárodnej preprave horľavých kvapalín
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
146.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viera Tajnayová
Analýza nehôd a systémov metódou Human Reliability Analysis Event Tree Technique
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
147.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Viera Tajnayová
Ľudský faktor v príčinách nehôd vo vybranej prevádzke
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
148.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michaela Tkáčová
Metóda FMEA a jej úloha v analýze a riadení rizík
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
149.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Tomášek
Vypracovanie KBÚ v súlade s novými právnymi predpismi
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
150.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Ivana Tomovičová
Vplyv spoľahlivosti ľudského činiteľa na zvyšovanie úrovne prevádzkovej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
151.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Blažena Tureková
Posúdenie bezpečnosti pri prácach vo výške a nad voľnou hĺbkou
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
152.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Martin Uváčik
Analýza rizík pri preprave rádioaktívneho odpadu
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
153.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Martin Vadík
Meranie vlastností nebezpečných látok kyslého charakteru
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
154.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Katarína Vagová
Ergonómia práce formovačov káblových zväzkov v automobilovom priemysle
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
155.Závěrečná práce je odevzdána
BP
Autor: Simon Vajla
Štúdium vplyvu umiestnenia zapaľovača na výbuchové parametre rozvírených prachov
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
156.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Vanek
Posúdenie logických stromových štruktúr pri analýze rizík
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
157.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michaela Veršanová
Posúdenie nového zariadenia pred uvedením do prevádzky
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
158.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Vladimír Vidlička
Bezpečnosť práce na olovených akumulátorových batériách a elektrických zariadeniach pod napätím
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
159.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľuboš Víglaš
Navrhovanie opatrení metódou HAZAN
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
160.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Roman Vráblik
Elektrický roznet výbušnín a jeho bezpečnosť
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
161.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Roman Vráblik
Trhacie práce a ich bezpečnosť
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
162.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Oľga Vretenárová
Analýza rizík metódou Cause-Consequence Analysis
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
163.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Oľga Vretenárová
Riziká chemických látok a ich eliminácia
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
164.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Igor Wachter, PhD.
Fyzikálne riziká a ich opis
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
165.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Adriana Zbínová
Posúdenie ekonomickej náročnosti analýzy rizík
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
166.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jaroslav Zigo
Analýza zdrojov a príčin pracovných úrazov a ich prevencia
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
167.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jaroslav Zigo
Ochrana zdravia nefajčiarov na pracovisku
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
168.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Milan Zigo
Štúdium vplyvu umiestnenia zapaľovača v komore na výbuchové charakteristiky vzoriek
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována