Aug 7, 2020   11:54 a.m. Štefánia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

     Lesson     Final thesis     
     
Publications          Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimíra Antalová
Posúdenie laboratória na testovanie horľavosti materiálov z ergonomického hľadiska
May 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ján Bajan
Measurement of explosion characteristics of selected dispersed dust
May 2019
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Bednárik
Bezpečnost pri práci pri vykonávaní revízií elektrických zariadení
May 2015Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Bednárik
Elektrické inštalácie stavieb z hľadiska elektrotechnickej a požiarnej bezpečnosti
May 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Belčík
Analýza rizík metódami What-if? a Checklist
June 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Belčík
Analýza rizík metódou Event Tree Analysis
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Bobušová
Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu bioplynu
May 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Bodnárová
Informačné zdroje a techniky pri analýze rizík
May 2009
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Boris Bognár
Iniciačné zdroje pri požiaroch a výbuchoch
May 2009
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Boledovičová
Monitorovanie hluku na vybranom pracovisku
May 2013
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Boroš
Analýza bezpečnostných opatrení pri distribúcii zemného plynu
May 2014
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Marek Cabadaj
Bezpečnosť pri preprave horľavých kvapalín
May 2015
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Čížeková
Inherentná bezpečnosť pri historických nehodách
May 2009Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslav Danko
Posúdenie čistiacej schopnosti čistiarne odpadových vôd na základe vybraných analýz
December 2008Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Vladimír Doktor
Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
June 2011Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Doktor
Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
June 2010Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Dovala
Liberalizácia dopravnej cesty na železnici a riziká prepravy tovarov
June 2011
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Dávid Dubovský
Analýza rizika požiaru a výbuchu pri plnení vodíkovej nádrže
June 2008
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dalibor Duchoň
Study of explosion characteristics of selected macromolecular dust
April 2020Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Ďurčanský
Analýza pracovných rizík v autoservise
June 2008Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dajana Ďurechová
Bezpečnosť pri práci na dostavbe Elektrárne Mochovce 3. a 4. blok
May 2012Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Ďurfina
Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od vlhkosti
May 2016
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Ďuricová
Analýza rizika pracovných činností vo vybranej prevádzke
December 2008
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Ďuriš
Vnútorná analýza bezpečnosti práce v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava
May 2010
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Dzíbelová
Meranie vlastností nebezpečných látok zásaditého charakteru
May 2013
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Fančovič
Iniciácia nitrocelulózy pomocou kapacitnej iskry
May 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcel Fázik
Zdroje vznietenia v bežnom živote
June 2009
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Fedorco
Bezpečnosť práce s výbušninami
June 2012
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. László Fehér
Measurement of fire characteristics of coal in dependence of particle size
April 2019Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adam Foltín
Study of the influence of time delay on the explosion parameters of dispersed dust
May 2020
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Fridrichová
Návrh úprav na zníženie dávkového príkonu personálu vyvolaného spaľovaním ionexov na BSC RAO
May 2014Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renáta Gajdošová
Analýza rizík pri opravách vysokozdvižných vozíkov
May 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Greguš
Monitorovanie vlhkosti prostredia vo vybraných objektoch elektrárne a jej dopady na vybrané stavebné a technologické zariadenia
June 2007
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Habala
Analýza pracovných rizík v drevospracujúcom podniku
May 2013Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Habala
Analýza pracovných rizík v autoservise
June 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Habánek
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v čistiarni odpadových vôd
June 2011Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juraj Hajdúch
Bezpečnosť prepravy, nakládky a vykládky cementárskych výrobkov
June 2012
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Hajdúch
Vystavenie horúcim materiálom a povrchom a prvky prevencie proti smrteľným úrazom
May 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tünde Halászová
Bezpečnostné požiadavky pri kolaudácii stavby
May 2010
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tünde Halászová
Plán bezpečnosti stavby v praxi
June 2008
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mária Hanuliaková
Príprava výroby karboxylátov striebra z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
June 2007Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Emil Hanuska
Safety and risk analysis of selected machinery in the company
April 2018
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miriama Hanusková
Elektrická energia ako zdroj rizika
June 2009
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriána Hečková
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe plastových nádob
May 2014
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adriána Hečková
Bezpečnostné požiadavky pri spracovaní rozpúšťadiel
May 2016
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Hegedűsová
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ako súčasť riadenia stavebných prác
December 2007Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Maroš Holec
Bezpečnosť na zariadeniach vysokého napätia a práca na B- príkaz
June 2011
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Maroš Holec
Vplyv prípravy a zaškolenia personálu na bezpečnosť v stredisku výcviku v Elektrárni Bohunice
May 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Jozef Homola
Analýza hlučnosti vo vybranej prevádzke a návrh jej redukcie
June 2011
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Hornáček
Ľudský faktor v príčinách nehôd
June 2008
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Horný
Radiačná ochrana v procese nakladania so ZRAM a IRAO
May 2016
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Hrdá
Doprava a jej bezpečnosť
June 2010
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Húska
The measurement of explosion parameters of selected dust clouds according to the size of the particles
April 2018
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Lucia Chalupková
Faktory ovplyvňujúce bezpečnosť leteckej dopravy a návrhy na ich predikciu
May 2014
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ľubica Chovancová
Audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Veronika Chovancová
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe špeciálnych káblov pre ťažbu ropy
May 2015Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Chovancová
Štúdium výbuchových charakteristík vybraných druhov potravinárskych prachov
May 2017
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Chovanec
Posúdenie rizík v predajni farieb
June 2009
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Illéš
Meranie dolnej medze výbušnosti rozvírených prachov v závislosti od doby iniciácie
May 2016
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Ivaničková
Posúdenie bezpečnostných požiadaviek pri prevádzke reštauračného zariadenia
December 2008
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Jančeková
Sledovanie bezpečnosti pri trhacích prácach v kameňolome
June 2012
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Kadlečíková
Posúdenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia vo vybranej firme
December 2008
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tibor Kalčík
Šírenie nebezpečných látok v ovzduší a možnosti výpočtu rozptylu
June 2008
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Karabínová
Riadenie rizík vo vybranej prevádzke Plastika Nitra, a.s.
May 2007
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomíra Kereková
Analýza úrazov na pracovných strojoch v Nitrianskom regióne
May 2013Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Karol Kocian
Návrh zlepšenia bezpečnosti práce v kameňolome Buková
June 2008
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Kohúcik
Measurement of explosion characteristics of selected foot dusts
April 2020Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Kohúcik
Measurement of explosion parameters of selected food dust clouds
May 2018
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miroslav Koleno
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri žiarovom zinkovaní oceľových drôtov
May 2016Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Koleno
Fire-technical characteristics of lubricating powders
April 2018
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Filip Krakovský
Measurement of the explosion parameters of selected dust clouds
April 2018Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Krásničan
Akceptovateľné odporúčania a nápravné opatrenia v analýze rizík
May 2010
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kriaková
Výpočet parametrov výbuchov
May 2011Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Križan
Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti pri prevádzke podzemného zásobníka zemného plynu
May 2008
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Kúdela
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v stavebnom podniku
June 2011Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Kúdela
Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti v COOP Jednote Trnava
May 2013
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Kusý
Analýza rizík vzniku nehody - zrážka vlaku v železničnej stanici Žilina
May 2011
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Roman Kusý
Vypracovanie systému riadenia bezpečnosti
June 2009
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tatiana Kuševová
Inherentná bezpečnosť a jej vplyv na zvyšovanie úrovne bezpečnosti
May 2009Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Labaiová
Oprava a údržba nákladných motorových vozidiel z environmentálneho a bezpečnostného hľadiska
December 2007
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Miloš Lajmon
Vyšetrovanie nehôd v praxi
June 2009Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Judita Laky
Analýza rizík chladiaceho zariadenia vybranou metódou vo firme Rajo a.s.
May 2011
Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Lednár
Posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na výbuchovej komore
May 2016Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Klaudia Lehotová
Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu bioetanolu
May 2012Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Liptáková
Identifikácia nebezpečenstva a rizík v prevádzke povrchovej úpravy kovov
May 2013Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Líška
Analýza hluku ako rizikového faktoru v prevádzke
May 2007
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Ludrovanová
Monitorovanie radiačnej situácie vo vybranom regióne
May 2014Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Luščíková
Elektrolytická produkcia chlóru s využitím fotovoltických panelov
May 2010
Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radoslav Lyžičiar
Zatriedenie pracovných činností do kategórií
June 2007Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Radoslav Lyžičiar
Zdroje zapálenia a samovznietenia v priemysle a bežnom živote
May 2009
Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Samuel Maljarčík
Riadenie rizík na vybranom pracovisku ŽOS Trnava, a.s.
May 2007
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Melicherová
Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre elektrochemické procesy
May 2012
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Melicherová
Elektrolytická príprava a využitie vodíka
June 2010
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Matej Menčík, PhD.
Determination of explosion characteristics of dust clouds
May 2018
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Menčík, PhD.
Posúdenie prašnosti v banskej činnosti
May 2015Displaying the final thesis
96.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Matej Menčík, PhD.
Stanovenie výbuchových charakteristík rozvírených prachov
May 2019Displaying the final thesis
97.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Matej Menčík, PhD.
Stanovenie výbuchových charakteristík rozvírených prachov
June 2018
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roman Michalec
Measurement of fire characteristics of selected dust in dependence of particle size
May 2019
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktória Michelčíková
Analýza rizík na technologickej linke v kameňolome Malužiná
June 2012
Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Mikulčík
Bezpečnosť práce pri údržbársko-opravárenských činnostiach v profesii mechanik systému kontroly a riadenia
June 2012
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Mikulčík
Prevádzková bezpečnosť blokového transformátora 1AT01 v Atómovej elektrárni Bohunice
May 2014Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Anita Mitašová
Riadenie rizík pri práci v podniku Slovenské lodenice Komárno
June 2011
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Nešťák
Bezpečnosť práce pri realizácii kanalizácie
December 2008
Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Oravec
Bezpečnostné aspekty prepravy tovaru vo firme Granex Slovakia s.r.o.
December 2008
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Róbert Oros
Zabezpečenie bezpečnosti železničnej a cestnej dopravy pri výlukových prácach na priecestiach
June 2012
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Orság
Zistenie výskytu ťažkých kovov v pôde pomocou bioindikátorov
December 2008
Displaying the final thesis
107.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Denisa Pangrácová
Meranie minimálnej inciačnej energie plynov a prachov
May 2020Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Parák
Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častíc
May 2016
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Patka
Rozvírený prach a jeho vlastnosti
May 2015
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Patka
Stanovenie výbuchových parametrov kovových prachov
May 2017
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ondrej Pisarčík
Postupy vyšetrovania nehôd
June 2007
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Aneta Polakovičová
Bezpečnostné aspekty používania pyrotechniky
May 2013
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Polák
Analýza príčin a následkov technických nehôd
May 2011
Displaying the final thesis
114.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Polák
Analýza príčin a následkov technických nehôd
May 2011
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Polák
Informačné a bezpečnostné značenie výrobkov pre domácnosť
June 2009
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Požgay
Analýza pracovných rizík pri elektroinštalačných prácach na stavenisku
June 2010Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bibiána Remenárová
Hodnotenie výbuchových a požiarnotechnických charakteristík vzorky drevotrieskového prachu
May 2017
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Ružbacká
Bezpečnosť práce pri trhacích prácach v lome
June 2012Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Sabo
Analýza rizík chladiaceho zariadenia vybranou metódou
May 2010Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Sabo
Porovnanie metódy posudzovania rizík používanej vo vybranej prevádzke so systematickými metódami
June 2008
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Salvet
Analýza rizík non-scenario-based metódami
May 2013Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rastislav Salvet
Metódy identifikácie nebezpečenstiev
June 2011Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Žaneta Schmidtová
Measurement of explosion parameters of selected food dust clouds for special nutrition
April 2018
Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Schreiber
Metódy hodnotenia rizík ľudského faktoru
June 2012
Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ľuboš Siklenka
Možnosti hodnotenia rizikových udalostí pri analýze rizík
June 2008
Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dana Slobodová
Analýza rizík v administratíve
May 2010
Displaying the final thesis
127.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jarmila Slováková
Nebezpečenstvá pri skladovaní
June 2011
Displaying the final thesis
128.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Smolka
Chemické riziká a ich opis
June 2012
Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Sochnová
Kvalita a bezpečnosť ochranných pomôcok v praxi
May 2009
Displaying the final thesis
130.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Staroň
Štúdium výbuchových charakteristík vybraného poľnohospodárskeho produktu
May 2017
Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Samuel Steinhübel
Aplikácia metódy MORT v podmienkach tabuľkového editora LibreOffice Calc
May 2014
Displaying the final thesis
132.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Samuel Steinhübel
Ochrana zdravia pred úrazom elektrickým prúdom
June 2012
Displaying the final thesis
133.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Stolárová
Bezpečnosť práce na vlakovej vlečke
May 2010
Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Stolárová
Identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v spoločnosti VEOLIA, a.s.
June 2008Displaying the final thesis
135.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marianna Szabová
Meranie a zhodnotenie intenzity osvetlenia na pracovisku
May 2015
Displaying the final thesis
136.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Igor Šajtlava
Deduktívne metódy analýzy rizík
May 2009
Displaying the final thesis
137.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denis Šandor
Design of Algorithm for the calculation of cut sets by Fault tree analysis via Microsoft Excel
May 2013
Displaying the final thesis
138.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Denis Šandor
Nebezpečenstvá pri skladovaní horľavých plynov
June 2011Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrea Šebová
Analyzes of safety transportation models of radioactive waste in European Union
April 2020
Displaying the final thesis
140.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Šellingová
Princípy inherentnej bezpečnosti a príčin historických nehôd v podmienkach bežného života
May 2013
Displaying the final thesis
141.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radovan Široký
Risk assessment of selected equipment
April 2019
Displaying the final thesis
142.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Širůček
Aplikácia BOZP v štruktúrach rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
June 2011Displaying the final thesis
143.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Škvarka
Asessment of fire hazard of settled and dispersed dust in the production of low density polyethylene
April 2019Displaying the final thesis
144.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Marián Škvarka
Štúdium výbuchových charakteristík zvírených prachov pri rôznych podmienkach
May 2024
Displaying the final thesis
145.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Šušoliaková
Analýza rizík pri medzinárodnej preprave horľavých kvapalín
June 2007Displaying the final thesis
146.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viera Tajnayová
Analýza nehôd a systémov metódou Human Reliability Analysis Event Tree Technique
May 2010
Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viera Tajnayová
Ľudský faktor v príčinách nehôd vo vybranej prevádzke
June 2008
Displaying the final thesis
148.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Tkáčová
Metóda FMEA a jej úloha v analýze a riadení rizík
June 2010
Displaying the final thesis
149.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Tomášek
Vypracovanie KBÚ v súlade s novými právnymi predpismi
May 2014
Displaying the final thesis
150.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Tomovičová
Vplyv spoľahlivosti ľudského činiteľa na zvyšovanie úrovne prevádzkovej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
May 2017Displaying the final thesis
151.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Blažena Tureková
Posúdenie bezpečnosti pri prácach vo výške a nad voľnou hĺbkou
June 2010
Displaying the final thesis
152.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Uváčik
Analýza rizík pri preprave rádioaktívneho odpadu
May 2011
Displaying the final thesis
153.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Vadík
Meranie vlastností nebezpečných látok kyslého charakteru
May 2013
Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Vagová
Ergonómia práce formovačov káblových zväzkov v automobilovom priemysle
May 2015
Displaying the final thesis
155.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simon Vajla
Study of the influence of the location of the igniter on the explosion parameters of dispersed dusts
May 2020Displaying the final thesis
156.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Vanek
Posúdenie logických stromových štruktúr pri analýze rizík
May 2009Displaying the final thesis
157.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Veršanová
Posúdenie nového zariadenia pred uvedením do prevádzky
May 2013
Displaying the final thesis
158.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Vidlička
Bezpečnosť práce na olovených akumulátorových batériách a elektrických zariadeniach pod napätím
June 2011Displaying the final thesis
159.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Víglaš
Navrhovanie opatrení metódou HAZAN
May 2012
Displaying the final thesis
160.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Roman Vráblik
Elektrický roznet výbušnín a jeho bezpečnosť
May 2013
Displaying the final thesis
161.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Vráblik
Trhacie práce a ich bezpečnosť
June 2011
Displaying the final thesis
162.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Oľga Vretenárová
Analýza rizík metódou Cause-Consequence Analysis
May 2012
Displaying the final thesis
163.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Oľga Vretenárová
Riziká chemických látok a ich eliminácia
June 2010
Displaying the final thesis
164.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Igor Wachter, PhD.
Fyzikálne riziká a ich opis
June 2012Displaying the final thesis
165.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriana Zbínová
Posúdenie ekonomickej náročnosti analýzy rizík
May 2009
Displaying the final thesis
166.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Zigo
Analýza zdrojov a príčin pracovných úrazov a ich prevencia
June 2010
Displaying the final thesis
167.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Zigo
Ochrana zdravia nefajčiarov na pracovisku
May 2012
Displaying the final thesis
168.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Milan Zigo
Štúdium vplyvu umiestnenia zapaľovača v komore na výbuchové charakteristiky vzoriek
May 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress