3. 6. 2020  9:12 Karolína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

     
Výučba               
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimíra Antalová
Posúdenie laboratória na testovanie horľavosti materiálov z ergonomického hľadiska
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Bajan
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Bednárik
Bezpečnost pri práci pri vykonávaní revízií elektrických zariadení
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Bednárik
Elektrické inštalácie stavieb z hľadiska elektrotechnickej a požiarnej bezpečnosti
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Belčík
Analýza rizík metódami What-if? a Checklist
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Belčík
Analýza rizík metódou Event Tree Analysis
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Bobušová
Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu bioplynu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Bodnárová
Informačné zdroje a techniky pri analýze rizík
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Boris Bognár
Iniciačné zdroje pri požiaroch a výbuchoch
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Boledovičová
Monitorovanie hluku na vybranom pracovisku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Boroš
Analýza bezpečnostných opatrení pri distribúcii zemného plynu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Cabadaj
Bezpečnosť pri preprave horľavých kvapalín
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Čížeková
Inherentná bezpečnosť pri historických nehodách
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Danko
Posúdenie čistiacej schopnosti čistiarne odpadových vôd na základe vybraných analýz
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Doktor
Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Vladimír Doktor
Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Dovala
Liberalizácia dopravnej cesty na železnici a riziká prepravy tovarov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Dávid Dubovský
Analýza rizika požiaru a výbuchu pri plnení vodíkovej nádrže
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Dalibor Duchoň
Štúdium výbuchových charakteristík vybraného makromolekulového prachu
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matej Ďurčanský
Analýza pracovných rizík v autoservise
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dajana Ďurechová
Bezpečnosť pri práci na dostavbe Elektrárne Mochovce 3. a 4. blok
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Ďurfina
Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od vlhkosti
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Ďuricová
Analýza rizika pracovných činností vo vybranej prevádzke
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Ďuriš
Vnútorná analýza bezpečnosti práce v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Dzíbelová
Meranie vlastností nebezpečných látok zásaditého charakteru
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Fančovič
Iniciácia nitrocelulózy pomocou kapacitnej iskry
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marcel Fázik
Zdroje vznietenia v bežnom živote
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Fedorco
Bezpečnosť práce s výbušninami
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. László Fehér
Meranie požiarno-technických charakteristík uhlia v závislosti na veľkosti častíc
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Adam Foltín
Štúdium vplyvu časového oneskorenia na výbuchové parametre rozvíreného prachu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alena Fridrichová
Návrh úprav na zníženie dávkového príkonu personálu vyvolaného spaľovaním ionexov na BSC RAO
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Renáta Gajdošová
Analýza rizík pri opravách vysokozdvižných vozíkov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Róbert Greguš
Monitorovanie vlhkosti prostredia vo vybraných objektoch elektrárne a jej dopady na vybrané stavebné a technologické zariadenia
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Habala
Analýza pracovných rizík v drevospracujúcom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Habala
Analýza pracovných rizík v autoservise
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Habánek
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v čistiarni odpadových vôd
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Hajdúch
Bezpečnosť prepravy, nakládky a vykládky cementárskych výrobkov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Hajdúch
Vystavenie horúcim materiálom a povrchom a prvky prevencie proti smrteľným úrazom
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tünde Halászová
Bezpečnostné požiadavky pri kolaudácii stavby
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tünde Halászová
Plán bezpečnosti stavby v praxi
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Mária Hanuliaková
Príprava výroby karboxylátov striebra z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Emil Hanuska
Bezpečnosť a analýza rizík vybraného strojného zariadenia v podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miriama Hanusková
Elektrická energia ako zdroj rizika
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Adriána Hečková
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe plastových nádob
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adriána Hečková
Bezpečnostné požiadavky pri spracovaní rozpúšťadiel
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Hegedűsová
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ako súčasť riadenia stavebných prác
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Holec
Bezpečnosť na zariadeniach vysokého napätia a práca na B- príkaz
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Holec
Vplyv prípravy a zaškolenia personálu na bezpečnosť v stredisku výcviku v Elektrárni Bohunice
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jozef Homola
Analýza hlučnosti vo vybranej prevádzke a návrh jej redukcie
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Hornáček
Ľudský faktor v príčinách nehôd
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Horný
Radiačná ochrana v procese nakladania so ZRAM a IRAO
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anna Hrdá
Doprava a jej bezpečnosť
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Húska
Meranie výbuchových parametrov vybraných rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častíc
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucia Chalupková
Faktory ovplyvňujúce bezpečnosť leteckej dopravy a návrhy na ich predikciu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubica Chovancová
Audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Veronika Chovancová
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe špeciálnych káblov pre ťažbu ropy
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Chovancová
Štúdium výbuchových charakteristík vybraných druhov potravinárskych prachov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Chovanec
Posúdenie rizík v predajni farieb
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Illéš
Meranie dolnej medze výbušnosti rozvírených prachov v závislosti od doby iniciácie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Hana Ivaničková
Posúdenie bezpečnostných požiadaviek pri prevádzke reštauračného zariadenia
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Jančeková
Sledovanie bezpečnosti pri trhacích prácach v kameňolome
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Soňa Kadlečíková
Posúdenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia vo vybranej firme
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tibor Kalčík
Šírenie nebezpečných látok v ovzduší a možnosti výpočtu rozptylu
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Karabínová
Riadenie rizík vo vybranej prevádzke Plastika Nitra, a.s.
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomíra Kereková
Analýza úrazov na pracovných strojoch v Nitrianskom regióne
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Karol Kocian
Návrh zlepšenia bezpečnosti práce v kameňolome Buková
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ľuboš Kohúcik
Meranie výbuchových parametrov vybraných potravinárskych rozvírených prachov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca je odovzdaná
DPAutor: Bc. Ľuboš Kohúcik
Štúdium výbuchových charakteristík vybraných potravinárskych prachov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miroslav Koleno
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri žiarovom zinkovaní oceľových drôtov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Koleno
Požiarno - technické charakteristiky mazacích práškov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Krakovský
Meranie výbuchových parametrov vybraných rozvírených prachov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Krásničan
Akceptovateľné odporúčania a nápravné opatrenia v analýze rizík
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Kriaková
Výpočet parametrov výbuchov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Križan
Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti pri prevádzke podzemného zásobníka zemného plynu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Kúdela
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v stavebnom podniku
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Kúdela
Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti v COOP Jednote Trnava
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Kusý
Analýza rizík vzniku nehody - zrážka vlaku v železničnej stanici Žilina
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Kusý
Vypracovanie systému riadenia bezpečnosti
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tatiana Kuševová
Inherentná bezpečnosť a jej vplyv na zvyšovanie úrovne bezpečnosti
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristína Labaiová
Oprava a údržba nákladných motorových vozidiel z environmentálneho a bezpečnostného hľadiska
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miloš Lajmon
Vyšetrovanie nehôd v praxi
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Judita Laky
Analýza rizík chladiaceho zariadenia vybranou metódou vo firme Rajo a.s.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Tomáš Lednár
Posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na výbuchovej komore
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klaudia Lehotová
Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu bioetanolu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Liptáková
Identifikácia nebezpečenstva a rizík v prevádzke povrchovej úpravy kovov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Líška
Analýza hluku ako rizikového faktoru v prevádzke
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Alexandra Ludrovanová
Monitorovanie radiačnej situácie vo vybranom regióne
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Luščíková
Elektrolytická produkcia chlóru s využitím fotovoltických panelov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radoslav Lyžičiar
Zatriedenie pracovných činností do kategórií
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radoslav Lyžičiar
Zdroje zapálenia a samovznietenia v priemysle a bežnom živote
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Samuel Maljarčík
Riadenie rizík na vybranom pracovisku ŽOS Trnava, a.s.
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Melicherová
Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre elektrochemické procesy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Melicherová
Elektrolytická príprava a využitie vodíka
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Menčík, PhD.
Posúdenie prašnosti v banskej činnosti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Matej Menčík, PhD.
Stanovenie výbuchových charakteristík rozvírených prachov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Matej Menčík, PhD.
Stanovenie výbuchových charakteristík rozvírených prachov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Matej Menčík, PhD.
Stanovenie výbuchových charakteristík rozvírených prachov
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Roman Michalec
Meranie požiarno-technických charakteristík vybraného druhu prachu v závislosti na veľkosti častíc
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktória Michelčíková
Analýza rizík na technologickej linke v kameňolome Malužiná
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Roman Mikulčík
Bezpečnosť práce pri údržbársko-opravárenských činnostiach v profesii mechanik systému kontroly a riadenia
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Mikulčík
Prevádzková bezpečnosť blokového transformátora 1AT01 v Atómovej elektrárni Bohunice
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anita Mitašová
Riadenie rizík pri práci v podniku Slovenské lodenice Komárno
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Nešťák
Bezpečnosť práce pri realizácii kanalizácie
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Oravec
Bezpečnostné aspekty prepravy tovaru vo firme Granex Slovakia s.r.o.
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Róbert Oros
Zabezpečenie bezpečnosti železničnej a cestnej dopravy pri výlukových prácach na priecestiach
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Orság
Zistenie výskytu ťažkých kovov v pôde pomocou bioindikátorov
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Denisa Pangrácová
Meranie minimálnej inciačnej energie plynov a prachov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Parák
Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častíc
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrej Patka
Rozvírený prach a jeho vlastnosti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Patka
Stanovenie výbuchových parametrov kovových prachov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ondrej Pisarčík
Postupy vyšetrovania nehôd
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Aneta Polakovičová
Bezpečnostné aspekty používania pyrotechniky
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Polák
Analýza príčin a následkov technických nehôd
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Tomáš Polák
Analýza príčin a následkov technických nehôd
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Polák
Informačné a bezpečnostné značenie výrobkov pre domácnosť
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Požgay
Analýza pracovných rizík pri elektroinštalačných prácach na stavenisku
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bibiána Remenárová
Hodnotenie výbuchových a požiarnotechnických charakteristík vzorky drevotrieskového prachu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
118.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ivana Ružbacká
Bezpečnosť práce pri trhacích prácach v lome
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Sabo
Analýza rizík chladiaceho zariadenia vybranou metódou
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
120.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Sabo
Porovnanie metódy posudzovania rizík používanej vo vybranej prevádzke so systematickými metódami
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Salvet
Analýza rizík non-scenario-based metódami
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
122.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Rastislav Salvet
Metódy identifikácie nebezpečenstiev
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
123.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Žaneta Schmidtová
Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených potravinárskych prachov pre zvláštnu výživu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrik Schreiber
Metódy hodnotenia rizík ľudského faktoru
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ľuboš Siklenka
Možnosti hodnotenia rizikových udalostí pri analýze rizík
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
126.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Slobodová
Analýza rizík v administratíve
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
127.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jarmila Slováková
Nebezpečenstvá pri skladovaní
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Smolka
Chemické riziká a ich opis
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
129.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Sochnová
Kvalita a bezpečnosť ochranných pomôcok v praxi
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
130.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Staroň
Štúdium výbuchových charakteristík vybraného poľnohospodárskeho produktu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
131.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Samuel Steinhübel
Aplikácia metódy MORT v podmienkach tabuľkového editora LibreOffice Calc
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
132.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Samuel Steinhübel
Ochrana zdravia pred úrazom elektrickým prúdom
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
133.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Stolárová
Bezpečnosť práce na vlakovej vlečke
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
134.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martina Stolárová
Identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v spoločnosti VEOLIA, a.s.
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
135.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marianna Szabová
Meranie a zhodnotenie intenzity osvetlenia na pracovisku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
136.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Šajtlava
Deduktívne metódy analýzy rizík
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denis Šandor
Design of Algorithm for the calculation of cut sets by Fault tree analysis via Microsoft Excel
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
138.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denis Šandor
Nebezpečenstvá pri skladovaní horľavých plynov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca je odovzdanáDPAutor: Bc. Andrea Šebová
Modelové bezpečnostné rozbory prepravy rádioaktívneho odpadu v rámci Európskej únie
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
140.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Šellingová
Princípy inherentnej bezpečnosti a príčin historických nehôd v podmienkach bežného života
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Radovan Široký
Posúdenie rizík vybraného zariadenia
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
142.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Stanislav Širůček
Aplikácia BOZP v štruktúrach rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
143.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Škvarka
Posúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu pri výrobe nízkohustotného polyetylénu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
144.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Marián Škvarka
Štúdium výbuchových charakteristík zvírených prachov pri rôznych podmienkach
máj 2024
Zobrazenie záverečnej práce
145.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Šušoliaková
Analýza rizík pri medzinárodnej preprave horľavých kvapalín
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
146.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viera Tajnayová
Analýza nehôd a systémov metódou Human Reliability Analysis Event Tree Technique
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
147.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viera Tajnayová
Ľudský faktor v príčinách nehôd vo vybranej prevádzke
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
148.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michaela Tkáčová
Metóda FMEA a jej úloha v analýze a riadení rizík
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
149.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Tomášek
Vypracovanie KBÚ v súlade s novými právnymi predpismi
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
150.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Tomovičová
Vplyv spoľahlivosti ľudského činiteľa na zvyšovanie úrovne prevádzkovej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
151.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Blažena Tureková
Posúdenie bezpečnosti pri prácach vo výške a nad voľnou hĺbkou
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
152.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Uváčik
Analýza rizík pri preprave rádioaktívneho odpadu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
153.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Vadík
Meranie vlastností nebezpečných látok kyslého charakteru
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
154.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Vagová
Ergonómia práce formovačov káblových zväzkov v automobilovom priemysle
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
155.Záverečná práca je odovzdanáBP
Autor: Simon Vajla
Štúdium vplyvu umiestnenia zapaľovača na výbuchové parametre rozvírených prachov
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
156.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Vanek
Posúdenie logických stromových štruktúr pri analýze rizík
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
157.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Veršanová
Posúdenie nového zariadenia pred uvedením do prevádzky
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
158.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Vidlička
Bezpečnosť práce na olovených akumulátorových batériách a elektrických zariadeniach pod napätím
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
159.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľuboš Víglaš
Navrhovanie opatrení metódou HAZAN
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
160.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Vráblik
Elektrický roznet výbušnín a jeho bezpečnosť
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
161.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Vráblik
Trhacie práce a ich bezpečnosť
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
162.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Oľga Vretenárová
Analýza rizík metódou Cause-Consequence Analysis
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
163.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Oľga Vretenárová
Riziká chemických látok a ich eliminácia
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
164.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Igor Wachter, PhD.
Fyzikálne riziká a ich opis
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
165.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adriana Zbínová
Posúdenie ekonomickej náročnosti analýzy rizík
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
166.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Zigo
Analýza zdrojov a príčin pracovných úrazov a ich prevencia
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
167.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Zigo
Ochrana zdravia nefajčiarov na pracovisku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
168.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Milan Zigo
Štúdium vplyvu umiestnenia zapaľovača v komore na výbuchové charakteristiky vzoriek
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná