Jan 19, 2020   4:20 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Ergonomics of workers of cable harnesses in the automotive industry
Written by (author): Bc. Katarína Vagová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ergonómia práce formovačov káblových zväzkov v automobilovom priemysle
Summary:Hlavným zámerom mojej bakalárskej práce je spracovať ergonómiu formovačov káblových zväzkov na stacionárnej linke v automobilovom priemysle. Bakalársku prácu som rozdelila do 4 kapitol. Teoretická časť, je rozdelená na 3 kapitoly. V prvej kapitole priblížim výrobu káblových zväzkov, kde vysvetlím postup formovania káblových zväzkov s grafickým znázornením. Druhá kapitola je zameraná na pracovnú činnosť formovania káblových zväzkov a stanovenie cieľov práce. V nasledujúcej kapitole zhodnotím ergonomickú záťaž formovačov káblových zväzkov na základe vyhodnotených dotazníkov. V praktickej časti a zároveň v poslednej kapitole na základe vyhodnotených dotazníkov stanovím opatrenia, ktoré bude potrebné zaviesť v spoločnosti SEBN SK.
Key words:ergonómia pracoviska, pracovné prostredie, analýza, bezpečnosť, metódy ergonómie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited