Jan 20, 2020   6:52 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Initiation nitrocellulose by capacitive sparks
Written by (author): Ing. Martin Fančovič
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Iniciácia nitrocelulózy pomocou kapacitnej iskry
Summary:Táto práca sa zaoberá iniciáciou nitrocelulózy pomocou kapacitnej iskry. Nitrocelulóza je vlastne derivát celulózy. Veľmi často je používaná v priemyselne a je tiež jedným z najdôležitejších výrobkov chemického priemyslu. V teoretickej časti práce je rozoberaná tematika nitrocelulózy. Autor sa zmienil o pôvode nitrocelulózy, o jej štruktúre a sú tu popísané jej rôzne vlastnosti. Ďalej sa v práci nachádza aj časť o kondenzátoroch s vysvetlením základných poznatkov týkajúcich sa rôznych typov kondenzátorov a ich vlastností. Experimentálna časť sa najprv venuje opisu kondenzátorových iskrových elektrických obvodov vhodných pre iniciáciu nitrocelulózy a ich parametrov, potom sa zameriava na výsledky z pozorovania, ktoré sú následne zhodnotené v závere práce.
Key words:nitrocelulóza, iniciácia, kondenzátor, iskra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited