5. 4. 2020  5:53 Miroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikační číslo: 38282
Univerzitní e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Monitorovanie radiačnej situácie vo vybranom regióne
Autor: Ing. Alexandra Ludrovanová
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Monitorovanie radiačnej situácie vo vybranom regióne
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá monitorovaním radiačnej situácie na území okresu Veľký Krtíš. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo získať informácie o radiačných monitorovacích systémoch na území Slovenskej republiky a zhodnotiť radiačnú situáciu a zistiť zabezpečenie obyvateľstva prostriedkami individuálnej ochrany vo vybranom regióne. Práca je rozdelená na šesť kapitol. V prvých dvoch kapitolách popíšem teoretické poznatky o rádioaktivite a o rádioaktívnych látok. V tretej kapitole charakterizujem radiačnú monitorovaciu sieť na Slovensku. V štvrtej kapitole predstavujem monitorovací systém civilnej ochrany -- obvodný úrad zabezpečuje a riadi tri monitorovacie systémy: kontinuálne radiačné monitorovanie, periodické merania na vopred stanovených meracích bodoch a gamaspektrometrické meranie vzoriek pôd. Piata kapitola je zameraná na protiradiačné opatrenia a na ochranu obyvateľstva. V práci sú uvedené prostriedky individuálnej ochrany a percentá zabezpečenia obyvateľstva v okrese tými prostriedkami. Následne v poslednej kapitole zhodnotím radiačnú situáciu v regióne.
Klíčová slova:rádioaktívne látky, radiačná ochrana, rádioaktivita, rádionuklidy, radiačné monitorovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně