5. 4. 2020  6:11 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Monitorovanie radiačnej situácie vo vybranom regióne
Autor: Ing. Alexandra Ludrovanová
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Monitorovanie radiačnej situácie vo vybranom regióne
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá monitorovaním radiačnej situácie na území okresu Veľký Krtíš. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo získať informácie o radiačných monitorovacích systémoch na území Slovenskej republiky a zhodnotiť radiačnú situáciu a zistiť zabezpečenie obyvateľstva prostriedkami individuálnej ochrany vo vybranom regióne. Práca je rozdelená na šesť kapitol. V prvých dvoch kapitolách popíšem teoretické poznatky o rádioaktivite a o rádioaktívnych látok. V tretej kapitole charakterizujem radiačnú monitorovaciu sieť na Slovensku. V štvrtej kapitole predstavujem monitorovací systém civilnej ochrany -- obvodný úrad zabezpečuje a riadi tri monitorovacie systémy: kontinuálne radiačné monitorovanie, periodické merania na vopred stanovených meracích bodoch a gamaspektrometrické meranie vzoriek pôd. Piata kapitola je zameraná na protiradiačné opatrenia a na ochranu obyvateľstva. V práci sú uvedené prostriedky individuálnej ochrany a percentá zabezpečenia obyvateľstva v okrese tými prostriedkami. Následne v poslednej kapitole zhodnotím radiačnú situáciu v regióne.
Kľúčové slová:rádioaktívne látky, radiačná ochrana, rádioaktivita, rádionuklidy, radiačné monitorovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene