4. 7. 2020  12:03 Prokop
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

     
Výučba     Záverečná práca     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Meranie a zhodnotenie intenzity osvetlenia na pracovisku
Autor: Ing. Marianna Szabová
Pracovisko:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:
Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Meranie a zhodnotenie intenzity osvetlenia na pracovisku
Abstrakt:
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo meranie intenzity osvetlenia na vybranom pracovisku a návrh opatrení na zabezpečenie optimálnych hodnôt intenzity osvetlenia. Teoretická časť bakalárskej práce je zameraná na svetlo, osvetlenie pracovného prostredia, taktiež na požiadavky osvetlenia ktoré musí pracovné prostredie spĺňať. Definovala som základné pojmy a definície, ktoré možno v tejto práci vidieť. Praktická časť sa zaoberá meraním intenzity osvetlenia na v zámočníckej dielni spoločnosti GALMARK, s.r.o. a návrhom opatrení na zabezpečenie optimálnych hodnôt.
Kľúčové slová:
osvetlenie, umelé osvetlenie, pracovné prostredie, meranie osvetlenia, svetlo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene