Jan 23, 2020   2:37 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of dust in mining activity
Written by (author): Ing. Matej Menčík, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie prašnosti v banskej činnosti
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je posúdenie prašnosti v banskej činnosti. V úvode svojej práce približujem problematiku prachu , jeho charakteristických vlastností a zaradení do jednotlivých kategórií. V ďalšej kapitole popisujem základné metódy merania prašnosti na pracovisku a nutnosť vykonávať tieto merania. V tretej kapitole opisujem banské pracovné prostredie, vybraný podnik a vplyv podniku na zamestnanosť v okrese. Ďalej bližšie popisujem pracovné prostredie v bani a miesta merania koncentrácie prachu na pracovisku. V štvrtej kapitole s názvom Meranie vybraných vlastností prachu opisujem priebeh jednotlivých meraní vlhkosti banského prachu a výbušnosti prachu. Výsledky, ku ktorým som vo výbuchovej komore KV -- 150 M2 prišiel, porovnávam v piatej kapitole. Šiesta kapitola posudzuje vplyv prachu na prácu a zdravie zamestnancov. Záver mojej diplomovej práce obsahuje jej stručné zhrnutie.
Key words:banské prostredie, výbušnosť prachu, prach

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited