Jan 23, 2020   2:20 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety measures for diluent processing
Written by (author): Ing. Adriána Hečková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky pri spracovaní rozpúšťadiel
Summary:Cieľom mojej práce bola analýza rizika zariadenia na spracovanie riedidiel. V prvej časti som použila zákonné požiadavky na prácu s riedidlami. Druhá časť obsahuje charakterizáciu a bezpečnostné opatrenia pri práci s riedidlami. V tretej časti som opísala zariadenie na spracovanie riedidiel. Štvrtá časť obsahuje popis použitej metódy pre analýzu rizika. V ďalšej časti som metódu FMEA použila na hodnotenie možných spôsobov a porúch plniaceho zariadenia. V poslednej časti som urobila vyhodnotenie a dala návrh na opatrenia.
Key words:metóda FMEA, identifikácia riedidiel, bezpečnostné opatrenia, analýza rizík

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited