Jan 23, 2020   2:34 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The measurement of the particular explosive parameters of whirled up dust depending of particle size
Written by (author): Ing. Peter Parák
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Martin Pastier, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častíc
Summary:Diplomová práca sa zaoberá meraním výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častíc, ktoré prebiehali v upravenej výbuchovej komore KV 150-M2. V prvej kapitole bol opísaný prach a prachové častice. Ďalšia kapitola je zameraná na meranie veľkostí prachových častíc. Tretia kapitola charakterizuje výbuchy rozvírených prachov. Následne nadväzuje kapitola o meraní výbuchového tlaku. Pre tieto merania boli vopred pripravené vzorky prachu na sitovacom stroji. Systémom pre meranie výbuchových parametrov bol priebeh merania zaznamenaný a po ukončení všetkých meraní vyhodnotený v piatej kapitole.
Key words:výbuch, prach, merania prachu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited