Jan 19, 2020   6:09 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Measurement of the lower explosion limit of dust extended depending on the time of initiation
Written by (author): Ing. Jakub Illéš
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Matej Menčík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie dolnej medze výbušnosti rozvírených prachov v závislosti od doby iniciácie
Summary:Illéš, Jakub: Meranie dolnej medze výbušnosti rozvírených prachov v závislosti od doby iniciácie [Diplomová práca]-Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality. Školiteľ: doc. Ing. Richard Kuracina, PhD.- Trnava: MTF STU, 2016. Cieľom mojej diplomovej práce je Meranie dolnej medze výbušnosti rozvírených prachov v závislosti od doby iniciácie. V úvode svojej práce charakterizujem drevný a uhoľný prach, a prach všeobecne ako taký. Uvádzam aj legislatívu, ktorá sa zaoberá problematikou prachu. V ďalších kapitolách predstavujem konštrukciu výbuchovej komory KM 150-M2 a jej fungovanie s postupom merania. V práci sú uvedené jednotlivé grafy a ich vzájomné porovnanie. Grafy boli zhotovené z mojich nameraných hodnôt na výbuchovej komore. Merania boli zamerané na bukový prach. V závere práce sú zhodnotené moje výsledky diplomovej práce.
Key words:drevný prach, výbušnosť prachu, doba iniciácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited