Jan 23, 2020   2:17 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Apprasial of laboratory for flammability testing from the ergonomic point of view
Written by (author): Ing. Vladimíra Antalová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie laboratória na testovanie horľavosti materiálov z ergonomického hľadiska
Summary:Cieľom diplomovej práce je posúdenie laboratória na testovanie horľavosti materiálov z ergonomického hľadiska. Teoretická časť sa skladá z kapitol a niekoľkých podkapitol, v ktorých sa objasňuje pojem ergonómia a jej subsystémy ako človek, stroj a prostredie. Experimentálna časť je zameraná na skúmanie a posúdenie súčasného stavu v spoločnosti a to osobným rozhovorom so zamestnancami o ich pracovných podmienkach na danom pracovisku. V ďalších častiach dochádza k zisťovaniu skutočného stavu na pracovisku a následným nápravným opatreniam, ktoré by mali zlepšiť pracovné podmienky z ergonomického hľadiska.
Key words:pracovné prostredie, ergonómia, pracovné podmienky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited