Jan 19, 2020   4:43 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The measurement of selected explosive parameters of raised dust depending on humidity
Written by (author): Ing. Patrik Ďurfina
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od vlhkosti
Summary:Diplomová práca Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od vlhkosti sa zaoberá posúdením závislosti výbuchového tlaku od vlhkosti vzorky. V úvode teoretickej časti sa venujeme problematike prachu, jeho charakterizácii, rozdeleniu, meraniu a vplyvu na ľudský organizmus. V tejto kapitole sme popísali platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri styku s prachom. V druhej kapitole definujeme vlhkosť, taktiež jej meranie, výskyt, odstraňovanie a účinky na človeka. Uviedli sme aj metódy merania a odstraňovania vlhkosti. V ďalšej časti sme uviedli definíciu výbuchu, výbušné a horľavé prachy a iniciačné zdroje, ktoré môžu zapríčiniť výbuch. Po teoretickom základe témy nasleduje praktická časť. Prvá polovica empirickej časti má názov Meranie výbuchového tlaku na základe vlhkosti vzorky. V tejto kapitole sme merali výbuchový tlak vybraných vzoriek bukového prachu s rôznymi vlhkosťami. Vzorky prachu, ktoré sme používali pri meraní boli z bukového dreva a mali vlhkosť 0%, 3%, 6%, 9% a 12%. Taktiež sme opísali výbuchovú komoru, v ktorej prebiehalo meranie a samotný postup pri meraní. V druhej polovici praktickej časti sme porovnali a vyhodnotili namerané výsledky výbuchového tlaku a rýchlosť nárastu tlaku. V závere sme stručne zhrnuli výsledky analýzy diplomovej práce.
Key words:vlhkosť , výbušnosť prachov, prach

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited