Jan 23, 2020   3:47 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of the explosive characteristics of the selected agricultural product
Written by (author): Ing. Lukáš Staroň
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Martin Pastier, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium výbuchových charakteristík vybraného poľnohospodárskeho produktu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá granulometrickou charakterizáciou vybraných druhov potravinárskych prachov a následne meraním dolnej hranice výbušnosti, maximálneho nárastu tlaku a maximálneho tlaku. Existencia reálneho nebezpečenstva výbuchov priemyselných prachov si vyžaduje dôsledné poznanie fyzikálno-chemických a požiarno-technických vlastností. V úvodnej kapitole popisujem požiarno-technické vlastnosti priemyselných prachov, horľavosť a výbušnosť rôznych pracho-vzdušných zmesí. Ďalšia kapitola je zameraná na granulometriu prachov, konkrétne na sitovú analýzu. V tretej kapitole je opísaná konštrukcia výbuchovej komory KM 150-M2, postup pri meraní a vyhodnotenie sitovej analýzy. V záverečnej kapitole sú vyhodnotené namerané výsledky v podobe grafov a tabuliek. Merania boli zamerané na pšeničnú múku hladkú.
Key words:maximálny tlak, múka, potravinársky prach, výbuch

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited