Jan 20, 2020   6:37 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Audit of health and safety at work in the chosen company
Written by (author): Ing. Ľubica Chovancová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku
Summary:Predmet mojej diplomovej práce je vykonanie auditu BOZP vo vybranom podniku. Pri procese auditu použijeme dve metódy. Prvou metódou sú kontrolné zoznamy, druhá je metóda FMEA. Obe metódy vyhodnotíme a navrhneme opatrenia pre zlepšenie v oblasti BOZP vo vybranom podniku. Diplomová práca sa člení na päť kapitol. V prvej kapitole sú teoretické poznatky o systémoch riadenia BOZP. Druhá kapitola popisuje bezpečnostný audit. Obsahom tretej kapitoly je charakteristika pracovnej úrazovosti zo zákona. Vykonaním samotného auditu sa zaoberá štvrtá kapitola, kde je popísaný aj profil vybraného podniku a aktuálny stav. Obsahom poslednej kapitoly, teda v piatej časti uvádzame zhodnotenie kapitoly štvrtej a ponúkame návrhy na zlepšenie.
Key words:audit, checklist, riadenie BOZP, FMEA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited