Jan 19, 2020   5:09 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of the explosion characteristics of selected types of food dusts
Written by (author): Ing. Veronika Chovancová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Matej Menčík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium výbuchových charakteristík vybraných druhov potravinárskych prachov
Summary:Diplomová práca je písaná na tému Štúdium výbuchových charakteristík vybraných druhov potravinárskych prachov. Teoretická časť je zameraná na definovanie pojmov prach a veľkosť prachových častíc, horľavosť a výbušnosť rozvírených prachov. Praktická časť je zameraná na meranie dolnej medze výbušnosti, maximálneho výbuchového tlaku a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku stanovených podľa noriem a následné stanovenie výbuchovej konštanty a vyhodnotenie meraných charakteristík. Pri experimentálnom meraní sa zvolila vzorka práškového cukru. Merania boli vykonávané vo výbuchovej komore KV 150-M2.
Key words:rozvírený prach, výbuch, práškový cukor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited