Jan 20, 2020   6:54 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Impact of a human factor reliability on the operational safety at a nuclear power plant
Written by (author): Ing. Ivana Tomovičová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv spoľahlivosti ľudského činiteľa na zvyšovanie úrovne prevádzkovej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
Summary:TOMOVIČOVA, Ivana: Vplyv spoľahlivosti ľudského činiteľa na prevádzkovú bezpečnosť v jadrovej elektrárni [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav integrovanej bezpečnosti. – Školiteľ: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. – Trnava: MTF STU, 2017. 58s. Práca je zameraná na ľudský činiteľ v pracovnom procese. Cieľom DP je identifikovať riziká zlyhania ľudského činiteľa pri prácach v jadrovom zariadení – parná turbína v jadrovej elektrárni pomocou metód TESEO a Human Reliability Analysis Event Tree Technique a navrhnúť opatrenia. Diplomová práca sa skladá z piatich hlavných kapitol. Prvá a druhá kapitola obsahujú teoretickú časť, v ktorej sú zahrnuté poznatky o ľudských chybách, ľudskej spoľahlivosti, ale aj o metódach, ktoré hodnotia spoľahlivosť ľudského činiteľa. V tretej kapitole je opísané jadrové zariadenie a činnosti, ktoré sa vykonávajú počas odstávky. Vo štvrtej kapitole je urobená analýza pomocou horeuvedených metód. Posledná kapitola predstavuje vyhodnotenie zistených možností zlyhania ľudského faktora.
Key words:ľudské chyby, TESEO, Human Reliability Analysis Event Tree Technique, ľudský faktor, parná turbína

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited