Jan 20, 2020   7:53 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Determination of explosion parameters of metal dust
Written by (author): Ing. Andrej Patka
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie výbuchových parametrov kovových prachov
Summary:Diplomová práca je písaná na tému Stanovenie výbuchových parametrov kovových prachov. Práca najskôr všeobecne definuje prach. Potom sa bližšie špecializuje na kovový prach a na jeho výbušné vlastnosti. Ďalej obsahuje popis testov na stanovenie požiarnotechnických charakteristík prachov. Opisuje ich rozvirovacie systémy a rozvirovacie dýzy, ktoré sa používajú na rozvírenie prachu. Cieľom bolo navrhnúť vhodný rozvirovač, pri ktorom by sa kovový prach optimálne rozvíril do celého objemu laboratórnej výbuchovej komory KV–150 M2. Tiež sme navrhli aj iniciátor, ktorý nám rozvírený prach inicioval. Náš iniciátor obsahoval pyrotechnickú zmes KNO3, horčíkový prášok a drevené uhlie. Následne bolo vykonaných šesť meraní s rôznou koncentráciou horčíkového prachu. Záznamy sa následne prepočítali a zostavili sme grafy, z ktorých sa najskôr určil maximálny tlak v komore. Ďalej sme pomocou derivácie grafu určili hodnoty maximálnej rýchlosti nárastu tlaku a nakoniec vypočítali hodnoty výbuchovej konštanty pre každé meranie a celá práca sa vyhodnotila.
Key words:rozvirovač, pyrotechnický iniciátor, výbuch, kovový prach

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited