Jan 19, 2020   5:53 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of Explosion Characteristics and Fire-Technical Characteristics of a Chipboard Dust Sample
Written by (author): Ing. Bibiána Remenárová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie výbuchových a požiarnotechnických charakteristík vzorky drevotrieskového prachu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výbuchových a požiarnotechnických charakteristík vzorky drevotrieskového prachu. Teoretická časť je zameraná na charakterizáciu prachu a zadefinovanie pojmov súvisiacich s prachmi a ich požiarnotechnickými vlastnosťami. Praktická časť je venovaná meraniu danej vzorky a stanoveniu dolnej medze výbušnosti, maximálneho výbuchového tlaku a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku stanovených podľa noriem. Následný výpočet výbuchovej konštanty a vyhodnotenie meraných charakteristík sa nachádza v kapitole 6. Merania boli vykonávané vo výbuchovej komore KV – 150 M2.
Key words:drevný prach, rozvírený prach, výbuch, dolná medza výbušnosti, maximálny výbuchový tlak, požiar

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited