Jan 20, 2020   6:10 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Electrical Installation in Electrical and Fire Safety
Written by (author): Ing. Martin Bednárik
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektrické inštalácie stavieb z hľadiska elektrotechnickej a požiarnej bezpečnosti
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou elektrických inštalácií stavieb z hľadiska elektrotechnickej a požiarnej bezpečnosti. Cieľom práce je analýza a popísanie možných rizík, no najmä hľadanie odporúčaní a postupov obmedzujúcich ohrozenia, zameriava sa na identifikáciu možností vzniku ohrozenia požiarom od elektrickej inštalácie a tým aj prevenciu materiálnych škôd, no najmä strát na ľudských životoch. Z hľadiska elektrotechniky sa zaoberá možnosťami prevencie rizika požiaru tak, aby neohrozoval okolité prostredie, obsluhu ani osoby, pohybujúce sa v ich blízkosti. V prvej kapitole sa práca zaoberá históriou, vývojom, súčasným stavom a popisuje všeobecné požiadavky požiarnej bezpečnosti. Skúma prepojenie požiarnej bezpečnosti a elektrotechnickými normami, zaoberá sa požiarne bezpečnými zdrojmi, rozvádzačmi elektrickej energie, káblami aj ich vedeniami tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti, ako aj núdzovým osvetlením a zariadeniami na trvalú dodávku elektrickej energie. Druhá kapitola identifikuje implementáciu požiadaviek bezpečnosti do platných predpisov v elektrickej inštalácii cez predpisy a normy, zaoberá sa vonkajšími vplyvmi a ochranou pred bleskom, ktorý tvorí jednu zo súčastí požiarneho rizika. Tretia kapitola formou analýzy hľadá spôsoby čo najefektívnejšieho využitia inovácií v oblasti elektrickej inštalácii tak, aby pomocou aplikácie nových prístrojov do elektrických obvodov bolo požiarne riziko eliminované. V poslednej časti práce je ambíciou praktickou formou zhodnotiť faktory, vplývajúce na bezpečnosť, identifikovať možnosti a ich aplikácie v praxi využiť na elimináciu rizika a zvýšenie bezpečnosti elektrických inštalácií.
Key words:elektrická inštalácia, požiarne riziko, požiarna bezpečnosť elektrických inštalácií

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited