Jan 19, 2020   5:40 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Occupational safety and health at hot-dip galvanized steel wires
Written by (author): Ing. Miroslav Koleno
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Pavol Čekan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri žiarovom zinkovaní oceľových drôtov
Summary:Cieľom práce je na základe vybraných metód posudzovania rizík identifikovať možné riziká vo výrobnom podniku na linke, ktorá slúži na pokovovanie oceľových drôtov. Práca je rozdelená do piatich častí. V prvej časti oboznamuje zo všeobecnými poznatkami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. V druhej časti oboznamuje zo základnými stratégiami a rozdelením údržby v priemyselnom podniku. Tretia časť je zameraná na základné pojmy pri analýze rizík a popísanie vybraných metód na posúdenie rizika. V štvrtej časti je popísaný technologický postup výroby pozinkovaných drôtov a sú opísané činnosti pracovníkov údržby pri výkone vybranej pracovnej činnosti a vypracovaná identifikácia rizík pomocou vybraných metód. Piata časť sa zameriava na vyhodnotenie, posúdenie rizík a na návrh opatrení na zníženie rizika.
Key words:OOPP, Údržba, BOZP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited