Jan 23, 2020   4:05 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Radiation Protection in process of handling with ZRAM a IRAO
Written by (author): Ing. Milan Horný
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Branislav Birčák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Radiačná ochrana v procese nakladania so ZRAM a IRAO
Summary:HORNÝ, Milan: Radiačná Ochrana v procese nakladania so ZRAM a IRAO. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav integrovanej bezpečnosti. - Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Richard Kuracina, PhD. - Trnava: MTF, STU, 2016. 60 s. V bakalárskej práci sú popísané vznik a pôvod ZRAM a IRAO. Popisuje požiadavky a ich implementáciu vyplývajúce z legislatívnych požiadaviek Slovenskej republiky na zabezpečenie radiačnej ochrany pred ZRAM a IRAO. Charakterizované sú jednotlivé prenosné meracie prístroje na meranie ekvivalentného dávkového príkonu, povrchovej kontaminácie, vyhľadanie a identifikácie izotopov a na meranie obdržanej ekvivalentnej dávky personálu. V praktickej časti sú popísané činnosti a spôsoby vyhľadávania, identifikácie a transportu ZRAM a IRAO.
Key words:dávkový príkon, radiačná situácia, meracie prístroje, vyhľadávanie a identifikácia, povrchová kontaminácia, rádioaktívny materiál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited