Jan 23, 2020   2:20 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessment of health and safety at work on detonation chamber
Written by (author): Bc. Tomáš Lednár
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na výbuchovej komore
Summary:V bakalárskej práci sa budeme zameriavať na posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na výbuchovej komore, povieme si ako výbuchová komora funguje, prácu s ňou spojenou, jej vlastnosti a parametre. Ďalej si popíšeme proces spúšťania komory, odvodu spalín po skúške. Budeme sa zaoberať aj prachmi vo všeobecnosti ich vlastnosťami, rozdeleniami, aké predstavuje nebezpečenstvo rozvírený prach a vyhláškami spojenými s rozvíreným prachom. Na výbuchovej komore budeme aj vykonávať skúšku látky zvanej nitrocelulóza. Vo všeobecnosti si povieme niektoré dôležite parametre, vlastnosti nitrocelulózy z jej karty bezpečnostných údajov a aké osobné a ochranné pracovné prostriedky treba používať pri práci s ňou. Nakoniec budeme analyzovať riziká výbuchovej komory z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Analýzu rizík vykonáme dvoma metódami a to bodovou metódou a metódou HAZOP. Na konci analýzy rizík si vyhodnotíme ktoré riziká sú najviac nebezpečné.
Key words:Výbuchová komora, Riziko, Prach

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited