Jan 20, 2020   7:46 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The measurement of explosion parameters of selected dust clouds according to the size of the particles
Written by (author): Ing. Maroš Húska
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Matej Menčík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie výbuchových parametrov vybraných rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častíc
Summary:Diplomová práca v teoretickej časti definuje prach, jeho vlastnosti a výbuchové parametre zvírených prachov. V praktickej časti sa zaoberá stanovením maximálneho výbuchového tlaku a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku pre vzorku uholného prachu, výpočtom výbuchovej konštanty a vyhodnotením zaznamenaných výsledkov. Meranie bolo vykonané v modifikovanej výbuchovej komore KV 150-M2 v priestoroch Ústavu integrovanej bezpečnosti MTF STU.
Key words:uhlie, rozvírený prach, maximálny tlak, rýchlosť nárastu tlaku, výbuch

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited