Jan 23, 2020   2:57 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Measurement of the explosion parameters of selected dust clouds
Written by (author): Ing. Filip Krakovský
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie výbuchových parametrov vybraných rozvírených prachov
Summary:Prach predstavuje riziko prevažne v odvetviach priemyslu zaoberajúcich sa ťažbou alebo kde prach vzniká ako vedľajší produkt. To však neznamená, že nemôže byť nebezpečenstvom aj pre iné pracoviská kde sa prach bežne nevyskytuje. Prach má schopnosť pri ideálnych podmienkach vyvolať výbuch nezávisle od jeho chemického zloženia, avšak zloženie prachu či už po fyzikálnej alebo chemickej stránke vie ovplyvniť výbuchové charakteristiky prachu. Výbuch prachu v praxi často predstavuje prvotnú udalosť schopnú vyvolať nehodu so závažnejšími následkami a preto si vyžaduje mimoriadnu pozornosť. Výbuchu prachu možno predísť včasnou prevenciou a údržbou zariadení, kde sa prach môže vyskytnúť. V teoretickej časti práce sa zaoberáme problematikou výbuchov prachov a aktuálnymi trendmi v oblasti prevencie pred výbuchmi prachov. V praktickej časti vykonáme merania vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov vo výbuchovej komore spoločne s vyhodnotením výsledkov.
Key words:prach, primárny výbuch, rozvírené prachy, výbuch prachu, sekundárny výbuch

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited