Jan 20, 2020   5:59 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measurement of explosion characteristics of selected dispersed dust
Written by (author): Bc. Ján Bajan
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu
Summary:Bakalárska práca je zameraná na stanovenie požiarno-technických charakteristík obilného prachu vznikajúceho pri preprave, manipulácii, skladovaní a čistení daného druhu obilniny. Prvá kapitola opisuje prach, jeho vznik, delenie, vlastnosti a preventívne opatrenia pred prašnosťou. V druhej kapitole je charakterizácia horenia prachov v usadenom aj zvírenom stave, zdroje iniciácie a požiarno-technické charakteristiky. Tretia kapitola sa venuje samotným experimentálnym stanoveniam skúmaných charakteristík, prípravou vzorky, postupmi a vykonaním skúšok na zistenie minimálnej teploty vznietenia usadeného prachu, minimálnej teploty vznietenia zvíreného prachu a meranie výbuchových charakteristík (výbuchový tlak, DMV, maximálna rýchlosť nárastu tlaku). Zistené namerané charakteristiky sú uvedené v záverečnom zhodnotení.
Key words:obilný prach, minimálna teplota vznietenia usadeného prachu, minimálna teplota vznietenia rozvíreného prachu, výbuchové charakteristiky, výbuchová komora KV 150- M2

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited