Jan 28, 2020   3:29 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measurement of fire characteristics of selected dust in dependence of particle size
Written by (author): Bc. Roman Michalec
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Tomáš Štefko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie požiarno-technických charakteristík vybraného druhu prachu v závislosti na veľkosti častíc
Summary:Práca sa zaoberá vplyvom pôsobenia tepla na prašné materiály. Zisťujú sa rôzne parametre potrebné pre výbuch, alebo pre horenie prachov. V prvej časti práce sú vysvetlené základné použité pojmy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblastiach, alebo priestoroch, v ktorých sa vyskytuje zvýšené množstvo prachu. V ďalšej časti sme sa venovali pokusom, ktorými sme zisťovali rôzne výbuchové charakteristiky zvoleného druhu prachu. Použité postupy sú zadefinované v norme STN EN 50281-2-1:2002. Skúmali sa 2 druhy hladkej múky.
Key words:prach, prachové častice, koncentrácia prachu, výbuch, výbuchové charakteristiky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited