Jan 19, 2020   4:55 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Measurement of explosion parameters of selected food dust clouds for special nutrition
Written by (author): Ing. Žaneta Schmidtová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených potravinárskych prachov pre zvláštnu výživu
Summary:Diplomová práca je zameraná na problematiku zvírených prachov. Konkrétne potravinárskych prachov pre zvláštnu výživu. Teoretická časť sa venuje vymedzeniu a charakterizovaniu pojmu prach, jeho vzniku, výskytu a zloženiu. Uvádza možnosti účinkov na ľudský organizmus a životné prostredie. Vo všeobecnosti definuje výbuchové parametre zvírených prachov a faktory ovplyvňujúce výbušnosť. Praktická časť špecifikuje stanovenie dolnej medze výbušnosti prachu, stanovenie maximálneho výbuchového tlaku a stanovenie rýchlosti tlaku a výbuchové konštanty. Ako vzorka sa použila hrubá špaldová múka. Meranie sa uskutočnilo vo výbuchovej komore KV 150-M2. V závere sa namerané údaje vyhodnotili.
Key words:rozvírený prach, granulometrická analýza, výbuch, dolná medza výbušnosti, prach, maximálny výbuchový tlak

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited