Jan 23, 2020   2:41 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Risk assessment of selected equipment
Written by (author): Ing. Radovan Široký
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie rizík vybraného zariadenia
Summary:SÚHRN ŠIROKÝ, Radovan, Bc.: Posúdenie rizík vybraného zariadenia [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav integrovanej bezpečnosti. Školiteľ: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. – Trnava: MTF STU, 2019, počet strán 86 Kľúčové slová: FMEA, HAZOP, portálový žeriav Predmetom diplomovej práce je analýza a posúdenie rizík jednoportálového žeriavu s nosnosťou 2000 kg. Pre posúdenie a analýzu rizík boli vybrané metódy FMEA a HAZOP. V prvej časti práce sú uvedené legislatívne požiadavky na prevádzku jednoportálového žeriavu a prístupy k analýze rizík, doplnené o problematiku vyhradených technických zariadení. Druhá časť práce je venovaná opisu vybraného zariadenia - jednoportálového žeriavu, najmä jeho detailnému opisu. Tretia časť práce je venovaná detailnému opisu použitých metód a samotnej analýze a posúdeniu rizík jednoportálového žeriavu metódami HAZOP a FMEA. Následne sú zistené riziká vyhodnotené a porovnané s výsledkami analýzy rizík od dodávateľa.
Key words:FMEA, HAZOP, portálový žeriav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited