Jan 20, 2020   6:49 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Asessment of fire hazard of settled and dispersed dust in the production of low density polyethylene
Written by (author): Ing. Marián Škvarka
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu pri výrobe nízkohustotného polyetylénu
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá hodnotením výbuchových a požiarno-technických charakteristík vzorky nízkohustotného polyetylénu. Ako prvé boli popísané základné vlastnosti a charakteristiky prachu. Následne sa práca zameriava na požiarno-technické parametre zvírených a usadených prachov. V ďalšej časti sú popísané vlastnosti termoplastov a technológia výroby nízkohustotného polyetylénu. Praktická časť je venovaná stanoveniu teploty vznietenia usadeného a rozvíreného prachu, dolnej medze výbušnosti, maximálneho výbuchového tlaku a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku vzorky prachu nízkohustotného polyetylénu. V poslednej časti sú zhodnotené namerané výbuchové charakteristiky a porovnané s tabuľkovými hodnotami.
Key words:výbuchové charakteristiky, rozvírený prach, výbuch polyetylénového prachu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited