Jan 23, 2020   3:46 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Informative and Safety Marking of Products for Home Usage
Written by (author): Ing. Tomáš Polák
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:PhDr. Renáta Šantavá
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačné a bezpečnostné značenie výrobkov pre domácnosť
Summary:POLÁK Tomáš: Informačné a bezpečnostné značenie výrobkov pre domácnost. [bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v trnave; Ústav environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva; - Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, Phd, -Trnava: MtF STU; 2009. Práca sa zaoberá informačným a bezpečnostným značením výrobkov pre domácnosť. V prvej časti som sa zaoberal povinnostami každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá vydáva na trh akúkoľvek chemickú látku alebo chemický prípravok. V druhej časti som chcel poukázať na informačné a bezpečnostné značenie na výrobkoch, určených pre používanie v domacnosti. Vykonal som porovnanie značenia na etiketách na vybraných výrobkoch s údajmi, ktoré sú povinné zo zákona 163/2001.
Key words:nebezpečná látka, chemická látka , chemický prípravok, označovanie výrobku, výstražný nápis


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited