Jan 19, 2020   4:23 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Security assurance of railway and motorway transport at lock-out works on crossings
Written by (author): Bc. Róbert Oros
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Roman Kusý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečenie bezpečnosti železničnej a cestnej dopravy pri výlukových prácach na priecestiach
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia bezpečnosti železničnej a cestnej dopravy pri výlukových prácach na priecestiach. V prvej kapitole je uvedený popis príslušnej legislatívy. V druhej je popis železničných priecestí, v tretej analýza stavu železničných priecestí a v poslednej kapitole je vypracovaný návrh zlepšenia bezpečnosti železničných priecestí. Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo poukázať na možné riešenia zabezpečenia bezpečnosti železničnej a cestnej dopravy na Slovensku s prihliadnutím aj na skúsenosti z ČD.
Key words:bezpečnosť železničnej a cestnej dopravy, železničné priecestie, analýza, nehody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited