28. 3. 2020  17:46 Soňa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikační číslo: 38282
Univerzitní e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Posúdenie čistiacej schopnosti čistiarne odpadových vôd na základe vybraných analýz
Autor: Ing. Miroslav Danko
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Posúdenie čistiacej schopnosti čistiarne odpadových vôd na základe vybraných analýz
Abstrakt:V prvej časti práce sa nachádza popis znečistenia, čisteného v čistiarňach komunálnych odpadových vôd, najbežnejšie spôsoby, používané na jeho odstránenie, stručný popis čistiarne odpadových vôd Nové Zámky. V druhej časti je popis metód chemickej a elektrochemickej analýzy vody, stručný popis polarografických a voltametrických metód. V tretej časti sú popísané vlastnosti vybraných látok, limitné hodnoty týchto látok v odpadovej, povrchovej a pitnej vode, analýza týchto látok v odobraných vzorkách odpadovej vody a výsledky analýzy. V štvrtej časti je posúdenie výsledkov analýzy.
Klíčová slova:Odpadová voda, chemická analýza vody, polarografia a voltametria., čistiarne odpadových vôd, ťažké kovy


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně