6. 4. 2020  5:04 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Posúdenie čistiacej schopnosti čistiarne odpadových vôd na základe vybraných analýz
Autor: Ing. Miroslav Danko
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Posúdenie čistiacej schopnosti čistiarne odpadových vôd na základe vybraných analýz
Abstrakt:V prvej časti práce sa nachádza popis znečistenia, čisteného v čistiarňach komunálnych odpadových vôd, najbežnejšie spôsoby, používané na jeho odstránenie, stručný popis čistiarne odpadových vôd Nové Zámky. V druhej časti je popis metód chemickej a elektrochemickej analýzy vody, stručný popis polarografických a voltametrických metód. V tretej časti sú popísané vlastnosti vybraných látok, limitné hodnoty týchto látok v odpadovej, povrchovej a pitnej vode, analýza týchto látok v odobraných vzorkách odpadovej vody a výsledky analýzy. V štvrtej časti je posúdenie výsledkov analýzy.
Kľúčové slová:Odpadová voda, chemická analýza vody, polarografia a voltametria., čistiarne odpadových vôd, ťažké kovy


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene