Jan 23, 2020   4:14 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Advisement of safety requests by keeping a restaurant (Pub U zeleného stromu)
Written by (author): Ing. Hana Ivaničková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Kasalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie bezpečnostných požiadaviek pri prevádzke reštauračného zariadenia
Summary:IVANIČKOVÁ, Hana: BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY NA PREVÁDZKOVANIE REŠTAURAČNÉHO ZARIADENIA (PUB U ZELENÉHO STROMU) [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta; Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva. -- Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD. - Trnava: MtF STU, 2009., 51 s. Kľúčové slová: bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci, reštauračné zariadenie, pracovisko, zamestnanec, osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné podmienky. Táto diplomová práca sa zaoberá bezpečnostnými požiadavkami na prevádzkovanie reštauračného zariadenia Pub U zeleného stromu, ktorá sa nachádza v Bratislave. Prvá kapitola obsahuje platné legislatívne požiadavky SR v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v danom type zariadenia a základné pojmy. Druhá kapitola je venovaná popisu konkrétneho reštauračného zariadenia a jeho základným údajom. Tretia kapitola sa venuje analýze pracovného prostredia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. V štvrtej kapitole sa nachádza podrobná analýza podmienok v súvislosti s možným zdravotným rizikom, popis pracovných činností a organizácii práce. Piata kapitola je venovaná odporúčaniam na podklade záverov z identifikácie negatívnych vplyvov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.
Key words:bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci, reštauračné zariadenie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited